geldlessen.nl

Diversion

Diversion heeft een brede expertise in het onderwijs op het gebied van financiële educatie. We ontwikkelen lesprogramma’s, begeleiden co-creatie trajecten in het onderwijs en trainen docenten om gevoelige thema’s waaronder schulden en armoede bespreekbaar te maken. Samen met het Nibud zetten we ons met MoneyWays al ruim 10 jaar in om financiële problemen bij jongeren te voorkomen. Onze peer educators maken elk jaar in meer dan 500 klassen in Nederland geld, schulden en armoede bespreekbaar.

De mogelijkheden

Vanuit onze ervaring en expertise willen we graag met jullie aan de slag om financiële educatie structureel te borgen in jullie school, op basis van de behoefte die bij jullie op school bestaat. Neem contact op met Zander Evenberg via zevenberg@diversion.nl, dan kunnen we jullie behoeften en de mogelijkheden verder bespreken.


Praktische informatie

Deze informatie wordt zo snel mogelijk verder aangevuld

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.