geldlessen.nl

Leergang Financiële educatie op het mbo

Hogeschool van Amsterdam

Hoe integreer je financiële educatie binnen je bestaande onderwijs en ontwerp je hier materiaal voor? In deze leergang koppelen we de meest recente wetenschappelijke inzichten aan jouw dagelijkse onderwijspraktijk.

Beschrijving van de training

In de leergang Financiële Educatie ondersteunen we docenten(teams) bij de implementatie van financiële educatie in het curriculum. In onze leergang staat curriculumontwikkeling en de didactiek van financiële educatie centraal. U leert hoe u ervoor kunt zorgen dat uw studenten beschikken over de juiste kennis, vaardigheden, houding en geloof in eigen kunnen om weloverwogen financiële beslissingen te nemen. We verkennen de ontwerpprincipes die nodig zijn om evidence-informed lesmateriaal te ontwikkelen dat effectief bijdraagt aan de financiële geletterdheid van uw studenten. Daarnaast bieden we scholing en begeleiding om financiële educatie naadloos te integreren in het curriculum van uw onderwijsinstelling en in de bestaande zorgstructuur. Deze training is sterk praktijkgericht, en tegen het einde van het programma heeft u een volledig ontwerp dat past bij de visie van uw opleiding en de behoeften van uw studenten.

Bij ons staat niet alleen de lesinhoud en didactiek centraal, maar ook het creëren van draagvlak en de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap.

Activiteiten

Onze begeleiding omvat de volgende activiteiten:

  1. Het formuleren van leerdoelen die aansluiten bij de onderwijsvisie en context van uw school en de levensfase van de studenten.
  2. Het ontwerpen en implementeren van een samenhangende leerlijn voor financiële educatie.
  3. Het ontwikkelen van nieuwe lessen, activiteiten en lesmaterialen die zowel effectief als aantrekkelijk zijn voor uw studenten.
  4. Het versterken van persoonlijk leiderschap en samenwerking bij het curriculumontwerp.

Gedurende het hele proces begeleiden we u om ervoor te zorgen dat financiële educatie een waardevolle en geïntegreerde plek krijgt in het curriculum van uw onderwijsinstelling.

Als waardevolle aanvulling bieden we een verrijkend dagdeel op de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Hier creëren we netwerkmogelijkheden en smeden we een hechte leergemeenschap. Het delen van best practices en het opbouwen van een community waarin docenten, slb’ers en zorgcoördinatoren van verschillende mbo-scholen en richtingen van elkaar kunnen leren, staat centraal.

Leerdoelen

Na afronding van de leergang hebben de deelnemers:

  • De vaardigheden, kennis en attitudes ontwikkeld om effectief invulling te geven aan hun rol als docent/slb’er/ zorgcoördinator bij het bevorderen van financiële geletterdheid bij hun studenten.
  • Een persoonlijke visie ontwikkeld op financiële educatie.

Aanvullende informatie

De training wordt geleid door Aisa Amagir en wordt verzorgd door diverse trainers die zowel vanuit wetenschappelijk oogpunt als vanuit praktijkervaringen in het onderwijs denken en handelen. Door een persoonlijk intakegesprek voorafgaand aan de training wordt de professionaliseringsvraag van de deelnemers centraal gesteld, op basis waarvan de exacte inhoud van de training wordt bepaald. Vanwege de aanwezige expertise op het gebied van financiële educatie, is er veel ruimte voor een op maat gemaakt programma


Praktische informatie

Duur scholing

De leergang bestaat uit 6 bijeenkomsten van 3 uur. Maatwerk is mogelijk

Max. aantal deelnemers

De groep bestaat uit minimaal 8, maximaal 12 deelnemers

Beschikbaar vanaf

Februari 2024

Locatie

De leergang wordt op de Hogeschool van Amsterdam aangeboden. In overleg bieden we de leergang ook incompany op school of binnen een schoolbestuur aan.

Leervorm/werkvorm

De training bestaat uit een combinatie van (evidence informed) theorie en praktijk. Er wordt met activerende werkvormen gewerkt waardoor de deelnemers direct het geleerde in de praktijk kunnen toepassen.

Richtprijs

Deze training heeft een richtprijs van € 1.200 per deelnemer (HvA is vrijgesteld van belasting) inclusief btw). Afhankelijk van uw wensen wordt er een offerte opgemaakt.

Contactpersoon

Aisa Amagir


Over de aanbieder

De Hogeschool van Amsterdam, faculteit Onderwijs en Opvoeding wil het beste uit kinderen en jongeren halen. Hoe zorg je voor het juiste klimaat voor hun ontwikkeling? Hoe draag je kennis en vaardigheden over zodat jonge mensen straks kunnen bouwen aan de wereld van morgen? Middels ons opleidingsaanbod en scholingsaanbod voor werkenden werkt de HvA aan het (verder) professionaliseren van het onderwijs en jeugddomein.

Naast onderwijs is onderzoek een primaire taak van de HvA. Het onderzoek aan de HvA is geworteld in de beroepspraktijk en draagt bij aan de continue verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en professionalisering van docenten. Het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding werkt o.l.v. van Aisa Amagir aan het bevorderen van de financiële geletterdheid van jongeren middels financiële educatie

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.