Je bent hier: Geldlessen » Geldlessen mbo » Financiële educatie » Financiële vaardigheden MBO

Financiële vaardigheden

Het middelbaar beroepsonderwijs bereidt studenten voor op hun toekomst in de maatschappij. Niet alleen door hen een vak te leren, maar ook door hen voor te bereiden op goed burgerschap. Leren omgaan met geld is een belangrijk onderdeel van het voorbereiden van jongeren op een zelfstandige toekomst. Hoe ouder jongeren worden, hoe meer financiële verantwoordelijkheden zij krijgen, en hoe meer beslissingen zij zelf moeten nemen. Studenten moeten hun weg weten te vinden in financiële producten zoals een zorgverzekeringen, studielening en abonnementen. Daarnaast krijgen zij vaak te maken met hun eerste vaste baan en bijbehorend arbeidscontract, maar ook met financiële verleidingen, beïnvloeding en risicovolle manieren om ‘makkelijk’ aan geld te komen.

Uit onderzoek onder mbo-studentenweten we dat een op de vijf mbo’ers vindt dat ze regelmatig geld te kort komt. 15% vindt dat ze een financieel probleem hebben. Van alle mbo’ers heeft 21% geld geleend bij anderen of bij Duo. Mensen met financiële problemen zijn sneller sociaal geïsoleerd, voelen zich meer buitengesloten en hebben minder (financiële) mogelijkheden om mee te doen. Ook kunnen financiële problemen de fysieke en mentale gezondheid negatief beïnvloeden. Daarom is het belangrijk om studenten vaardigheden te leren die bijdragen aan verantwoord financieel gedrag.

Burgerschap: de economische dimensie 

Leren omgaan met geld past binnen de kwalificatie-eisen van loopbaan en burgerschap, de economische dimensie. 

De economische dimensie

De economische dimensie is in twee deelgebieden uitgesplitst en heeft betrekking op:

  • de bereidheid en het vermogen om een bijdrage te leveren aan het arbeidsproces en aan de arbeidsgemeenschap waar men deel van uitmaakt;
  • de bereidheid en het vermogen om op adequate en verantwoorde wijze als consument deel te nemen aan de maatschappij.

Hierbij gaat het om het adequaat functioneren op de arbeidsmarkt en binnen een bedrijf en om het verantwoord handelen op de consumptiemarkt. Voor het adequaat functioneren op de arbeidsmarkt en binnen een bedrijf is nodig dat een deelnemer zich algemeen aanvaarde regels en standaard (bedrijfs)procedures eigen maakt en zich daaraan houdt. De deelnemer kent de rechten en plichten van de beroepsbeoefenaar en stelt zich collegiaal op.

Voor het functioneren als kritisch consument is nodig dat een deelnemer weet hoe hij informatie over producten en diensten kan verzamelen om een weloverwogen keuze te kunnen maken. Hij heeft inzicht in zijn eigen wensen in relatie met zijn financiële speelruimte. En het is nodig dat hij bij de aanschaf van producten en diensten afwegingen kan maken met betrekking tot maatschappelijke belangen zoals duurzaamheid en gezondheidsaspecten.

De deelnemer heeft kennis over en inzicht in de volgende onderwerpen die bij de economische dimensie aan bod komen: de maatschappelijke functies en waardering van arbeid, de factoren die van invloed zijn op de bedrijfscultuur, de arbeidsverhoudingen in Nederland, de rol en de invloed van branche- of vakorganisaties, de rol van de overheid op het gebied van arbeid, de verzorgingsstaat en de consumentenmarkt, de belangrijkste principes van budgettering, kenmerken van duurzame consumptie en productie, de rol en de invloed van consumentenorganisaties, de invloed van de media op het bestedingspatroon van consumenten.

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.