Je bent hier: Geldlessen » Geldlessen PO » Financiële educatie » Nibud leerdoelen

Nibud leerdoelen

Het Nibud wil, net als Wijzer in geldzaken, dat kinderen en jongeren van jongs af aan leren omgaan met geld, zodat zij later financieel redzaam kunnen worden.

Het Nibud heeft leerdoelen opgesteld, die aangeven wat kinderen bij verschillende leeftijden zouden moeten kennen en kunnen op het gebied van financiële vaardigheden. Je kunt de Nibud-leerdoelen inzetten bij het ontwikkelen van lesmateriaal, en als leidraad voor de invulling van de lessen over financiële vaardigheden.

De leerdoelen verschillen per leeftijdscategorie, omdat kinderen van verschillende leeftijden andere vaardigheden en interesses hebben. De onderwerpen zijn voor alle leeftijdscategorieën vergelijkbaar, ze hebben betrekking op vier thema’s:

1. Inkomsten verwerven:

Zelf geld verdienen, rechten plichten en verantwoordelijkheden kennen.

2. Geldzaken organiseren:

De waarde van geld kennen, betalingen veilig en adequaat uitvoeren, administratie op orde brengen en houden, inkomsten en uitgaven.

3. Voorbereid zijn op (on)voorziene gebeurtenissen:

Sparen en plannen, anticiperen op ongeplande omstandigheden.

4. Verantwoord besteden:

Keuzes maken, verleidingen de baas blijven, verantwoord lenen.

De leerdoelen voor de verschillende leeftijden sluiten op elkaar aan en hebben een doorgaande lijn: de leerdoelen voor oudere leeftijden zijn een uitbreiding en/of een verdieping van de leerdoelen die voor de jongere leeftijden gelden.

Meer lezen?

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.