Je bent hier: Geldlessen » Geldlessen SO » Financiële educatie » Curriculum

Curriculum

Wijzer in geldzaken zet zich sinds haar oprichting in voor het bevorderen van financiële vaardigheden van kinderen en jongeren. Financiële vaardigheden zijn essentieel om mee te doen in de samenleving, en verdienen daarom een plaats in het toekomstgericht curriculum. Een deel van deze vaardigheden moet op school worden aangeleerd. Niet als apart vak, maar als thema dat verschillende vakken met elkaar kan verbinden. Wijzer in geldzaken pleit er voor dat financiële vaardigheden structureel in het nieuwe onderwijsprogramma worden verankerd.

Drie overwegingen spelen een rol bij ons pleidooi om financiële vaardigheden op te nemen in het curriculum:

-      De eigen verantwoordelijkheid van burgers neemt toe.

-      De wereld digitaliseert, geld uitgeven wordt steeds gemakkelijker en onzichtbaarder.

-      Jongeren nemen al vroeg deel aan het economische verkeer, bijvoorbeeld met zakgeld, bijbaantjes en mobiele telefoons.

Het aanleveren van verantwoord financieel gedrag in een zo vroeg mogelijk stadium is essentieel. Jong geleerd is oud gedaan.

Lees hier ons position paper over financiële vaardigheden in het onderwijs.

Curriculum.nu

De afgelopen 2 jaar heeft curriculum.nu gewerkt aan een voorstel voor een herziening van het onderwijscurriculum. In het voorstel van Curriculum.nu komen financiële vaardigheden in 2 van de 9 leergebieden aan bod:

-      Mens en Maatschappij

In de paragraaf ‘keuzegedrag’. Leerlingen leren over hun financiën en inkomensvoorziening (financiële zelfredzaamheid). Het onderwijs ondersteunt leerlingen bij het vergroten van zijn mogelijkheden, het maken van afwegingen en het doorzien van consequenties van keuzes.
Onderwerpen: verdienen, sparen, uitgeven, beïnvloeding, begroten, risico’s, verzekeren.

-      Digitale geletterdheid

In de paragrafen ‘participatie in platformeconomie’ en ‘digitale marketing’. Leerlingen leren (nieuwe) digitale betaalmiddelen en betaalmethoden kennen, na te denken over de voor- en nadelen daarvan en daar praktisch mee om te gaan.

Onderwerpen: gebruik, voordelen, nadelen en mogelijke risico’s digitale betaalmiddelen. Digitale marketing

Voortgang Curriculum.nu

Op 5 maart 2020 vond een Algemeen Overleg plaats van de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer met Minister Slob, over de plannen van curriculum.nu.

Verschillende partijen gaven in dit debat aan kritisch te staan tegenover het beoogde vervolg en de curriculumvoorstellen. Op korte termijn wordt er een vervolgoverleg gepland. Lees hier meer over de actuele stand van zaken van het curriculumdebat.

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.