geldlessen.nl

Nederland behoort tot de hoogst scorende landen op het vlak van de financiële geletterdheid van 15-jarigen

27 juni 2024
Nederland heeft meegedaan aan een internationaal vergelijkend trendonderzoek (PISA-2022) naar de financiële geletterdheid van 15-jarigen. Hierin is gekeken naar de mate waarin 15-jarigen voorbereid zijn om als zelfstandige burgers te kunnen functioneren in de huidige kennissamenleving. Het gaat daarbij niet alleen om de kennis en vaardigheden van 15-jarigen, maar ook om hun welbevinden, houding en gedrag. In totaal hebben 20 landen deelgenomen aan dit onderzoek.
Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.