geldlessen.nl

Minister Van Weyenberg stelt financiële educatie centraal bij aanpak van financiële beïnvloeding van jongeren

vrijdag, 3 mei 2024

Op 25 april stuurde demissionair minister van Financiën Steven van Weyenberg, mede namens demissionair minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen Carola Schouten, een brief naar de Tweede Kamer over ongewenste beïnvloeding van (jongere) consumenten bij het maken van financiële keuzes. Consumenten kunnen verleid worden om financiële keuzes te maken die niet in hun belang zijn of die hen financieel schaden, in het bijzonder jongeren. Denk hierbij aan Buy now, pay later, het gemak bij handelen in cryptoactiva en de invloed van finfluencers.

In de brief geeft de minister aan dat beleid en wetgeving, en het toezicht hierop, ongewenste beïnvloeding en de schade hiervan kunnen beperken, maar nooit volledig voorkomen. Hij ziet financiële geletterdheid en bewustwording van (ongewenste) beïnvloeding dan ook als een zeer belangrijk afweermechanisme hiertegen: “Financieel geletterde consumenten zijn beter in staat om gezonde financiële keuzes te maken, ook op belangrijke momenten in hun leven die grote impact op hun financiële situatie kunnen hebben. Met financiële educatie kan geletterdheid worden bevorderd.”

De minister verwijst in de brief onder andere naar de Week van het geld, georganiseerd door platform Wijzer in geldzaken, als belangrijke aanjager voor het structureel stimuleren van financiële vaardigheden van kinderen en jongeren. En hij wijst op de subsidieregeling ‘Financiële Educatie voor onderwijsinstellingen’ om structurele aandacht voor financiële educatie binnen het onderwijs (po, vo en mbo) te creëren, ontwikkelen en bevorderen. Verder wordt het aanbod vanuit Geldlessen om met financiële educatie aan de slag te gaan in de brief aangestipt.

De volledige brief van de minister aan de Tweede Kamer is hier te vinden.

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.