geldlessen.nl

Nederland behoort tot de hoogst scorende landen op het vlak van de financiële geletterdheid van 15-jarigen

donderdag, 27 juni 2024

Nederland heeft meegedaan aan een internationaal vergelijkend trendonderzoek (PISA-2022) naar de financiële geletterdheid van 15-jarigen. Hierin is gekeken naar de mate waarin 15-jarigen voorbereid zijn om als zelfstandige burgers te kunnen functioneren in de huidige kennissamenleving. Het gaat daarbij niet alleen om de kennis en vaardigheden van 15-jarigen, maar ook om hun welbevinden, houding en gedrag. In totaal hebben 20 landen deelgenomen aan dit onderzoek.

Nederland behoort samen met België (Vlaanderen), Denemarken, Canada en de Verenigde Staten tot de hoogst scorende (deelnemende) landen. Nederlandse 15-jarigen hebben een hogere toetsscore financiële geletterdheid dan de gemiddelde score van de (deelnemende) OESO-landen. Meer dan de helft van de leerlingen heeft ooit op school een les of cursus gehad die specifiek ging over omgaan met geld. Uit het onderzoek, dat is gebaseerd op een meting in 2022, komen ook aandachtspunten naar voren. Bijna een vijfde van de Nederlandse leerlingen behaalt het basisniveau financiële geletterdheid niet. Deze groep leerlingen met achterblijvende financiële geletterdheid verdient aandacht.

Wijzer in geldzaken zet zich met Geldlessen.nl als expertisepunt en met de Week van het geld de komende periode in om de kwaliteit en effectiviteit van financiële educatie te verbeteren. De subsidieregeling Financiële Educatie vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft scholen de mogelijkheid om financiële educatie structureel te implementeren binnen de onderwijsinstelling. Zo streven we ernaar dat alle leerlingen financiële vaardigheden ontwikkelen om verstandig te leren omgaan met geld.

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.