geldlessen.nl

Nibud lanceert Financiële quickscan voor inzicht in financieel gedrag van jongeren

dinsdag, 9 juli 2024

De Nibud Financiële quickscan voor mbo-docenten is beschikbaar om te gebruiken in lessen over omgaan met geld. Hiermee is het snel duidelijk in welke mate studenten financieel redzaam zijn en welke onderwerpen meer aandacht verdienen in de klas.

35 vragen

In de online quickscan beantwoorden studenten 35 vragen in de vorm van een stelling, zoals: Ik krijg een aanvullende beurs. Daarna krijgen ze een rapport met feedback op hun antwoorden. Is het antwoord goed, dan krijgen ze een vinkje. Kan het beter, dan krijgen ze in het feedbackrapport met praktische tips om aan hun financiële vaardigheden te werken. Als studenten daar hulp bij willen, biedt de quickscan ook een uitnodiging om met de docent of begeleider in gesprek te gaan.

Drempelverlagend

De quickscan is tijdens de Week van het geld 2024 getest door a.s.r. en ROC Midden Nederland. Ruim 250 studenten hebben na de les de scan afgerond. Een greep uit de reacties: ‘Het ging heel goed, ik heb er veel van geleerd.’ En: ‘Ik vond het wel leuk om te zien hoe ik nou echt met mijn geldzaken omga.’ Een ander: ‘Ik ben meer te weten gekomen qua geldzaken en verzekeringen.’.

Docenten en begeleiders gaven terug dat het de drempel om te praten over geldzaken verlaagt: ‘Studenten weten door de quickscan waarover ze kunnen praten, het geeft stof tot nadenken en dus gespreksmateriaal.’ En ook: ‘Het laat ze zien dat iedereen dit soort zaken moet uitzoeken, en wat je allemaal moet regelen als je 18 jaar bent en hoe dat moet.

Naar de Financiële quickscan

Programma financiële educatie

De quickscan is een aanvulling op het gratis Programma Financiële educatie die het Nibud in opdracht van Wijzer in geldzaken heeft ontwikkeld. Het programma helpt je om financiële vaardigheden in lessen aan bod te laten komen op het mbo. De meest recente kennis van de belangrijkste financiële thema’s is online beschikbaar, zoals informatie over crypto’s of achteraf betalen. Deze informatie kan je zelf gebruiken in lessen over geld, specifiek voor het leerjaar en de aandachtsgebieden van je studenten. 

De Nibud Financiële quickscan is tot stand gekomen met financiering van a.s.r. en met behulp van diverse organisaties en mbo-docenten verrijkt.

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.