geldlessen.nl

Middelbare scholen kunnen geld voor financiële educatie aanvragen

maandag, 4 maart 2024

Middelbare scholen kunnen tussen 15 april t/m 10 mei 2024 subsidie aanvragen voor financiële educatie. De rijksoverheid stelt dit jaar €18,7 miljoen beschikbaar voor geldlessen en financiële steunpunten voor het voortgezet onderwijs.

De subsidie biedt middelbare scholen de mogelijkheid om voor een langere periode (maximaal 3 jaar) financiële ondersteuning aan te vragen. Dit stelt hen in staat om:

  • docenten een opleiding te laten volgen om financiële educatie in bestaande vakken te integreren,
  • medewerkers aan te nemen of vrij te stellen om te zorgen dat financiële educatie een structurele plek krijgt op school,
  • financiële begeleiding te organiseren voor leerlingen met geldzorgen,
  • ouders of verzorgers te betrekken bij de financiële opvoeding van hun kinderen.

Omdat de aanvraagperiode kort is en deels in de meivakantie valt, is de aanvraagprocedure zo eenvoudig mogelijk gemaakt.

Online informatiebijeenkomsten op 19 en 21 maart

Ben je docent of zit je in het schoolbestuur en vraag je je af wat de subsidie voor het voortgezet onderwijs inhoudt, wat de voorwaarden zijn of hoe je een aanvraag kunt doen? Er worden op drie momenten online informatiebijeenkomsten over de subsidie georganiseerd:

  • 19 maart, 15:00 - 16:00 uur
  • 21 maart, 10:00 - 11:00 uur
  • 21 maart, 14:00 - 15:00 uur

Meer weten?

Kijk op Geldlessen.nl/subsidie voor meer informatie en om je aan te melden voor een online informatiebijeenkomst.

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.