geldlessen.nl

Toegankelijkheid

Wijzer in geldzaken streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid (WCAG 2.1). Wijzer in geldzaken heeft de eerste maatregelen genomen om hier aan te voldoen en werkt continu aan een toegankelijke website. 

Bekijk de toegankelijkheidsverklaring van Geldlessen.nl in het landelijke register.

Vragen of klachten?

Ervaart u geldlessen.nl (op onderdelen) als minder toegankelijk? Of heeft u tips of opmerkingen over toegankelijkheid? Geeft u ons dit dan alstublieft door via het contactformulier van Wijzer in geldzaken.

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.