geldlessen.nl

Nibud leerdoelen

Door kinderen van jongs af aan te leren omgaan met geld, kunnen we hen helpen om later financieel redzaam te zijn. Het Nibud ontwikkelde leerdoelen die aangeven wat leerlingen bij verschillende leeftijden moeten kennen en kunnen op het gebied van financiële vaardigheden.

Iemand is financieel redzaam wanneer hij zijn inkomsten en uitgaven in balans houdt, nu en in de toekomst.

Nibud

Per leeftijdscategorie zijn leerdoelen opgesteld die aansluiten bij de ontwikkeling van leerlingen. De leerdoelen zijn verdeel over vier thema's en hebben een doorgaande lijn: de leerdoelen voor oudere leeftijden zijn een uitbreiding en een verdieping van de leerdoelen die voor de jongere leeftijden gelden.

Thema's leerdoelen

 1. 1

  Inkomsten verwerven

  Zelf geld verdienen, rechten en plichten en verantwoordelijkheden kennen.

 2. 2

  De geldzaken organiseren

  De waarde van geld kennen, betalingen veilig en adequaat uitvoeren, administratie op orde brengen en houden, inkomsten en uitgaven.

 3. 3

  Verantwoord besteden

  Sparen en plannen, anticiperen op ongeplande omstandigheden.

 4. 4

  Voorbereid zijn op (on)voorziene gebeurtenissen

  Keuzes maken, verleidingen de baas blijven, verantwoord lenen.  

Je kunt de Nibud-leerdoelen inzetten bij het ontwikkelen van lesmateriaal en als leidraad voor de invulling van de lessen over financiële vaardigheden.

Direct aan de slag met de Nibud leerdoelen?

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.