geldlessen.nl

Nibud-leerdoelen en -competenties

Door kinderen van jongs af aan te leren omgaan met geld, kunnen we hen helpen om later financieel redzaam te zijn. Het Nibud ontwikkelde leerdoelen die aangeven wat leerlingen bij verschillende leeftijden moeten kennen en kunnen op het gebied van financiële vaardigheden.

Iemand is financieel redzaam wanneer hij zijn inkomsten en uitgaven in balans houdt, nu en in de toekomst.

Nibud

Per leeftijdscategorie zijn leerdoelen opgesteld die aansluiten bij de ontwikkeling van leerlingen. De leerdoelen zijn verdeeld over vier hoofdthema's. Deze zijn gelijk aan de competenties voor de volwassenen, om zo de doorgaande lijn zichtbaar te houden.

Thema's leerdoelen

 1. 1

  Voldoende inkomsten verwerven

  Zelf geld verdienen, rechten en plichten en verantwoordelijkheden kennen.

 2. 2

  De geldzaken organiseren

  Betalingen veilig en adequaat uitvoeren, administratie op orde brengen en houden, inkomsten en uitgaven in kaart brengen.

 3. 3

  Verantwoord besteden

  Keuzes maken, verleidingen de baas blijven, verantwoord lenen.

 4. 4

  Voorbereid zijn op (on)voorziene gebeurtenissen

  Rekening houden met toekomstige wensen en geplande gebeurtenissen, anticiperen op ongeplande gebeurtenissen.

Je kunt de Nibud-leerdoelen inzetten bij het ontwikkelen van lesmateriaal en als leidraad voor de invulling van de lessen over financiële vaardigheden.

Direct aan de slag met de Nibud leerdoelen?

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.