geldlessen.nl

De docent als financiële mentor en handelingsperspectief voor de leerling/student

Onze aanpak richt zich op de professionalisering van docenten, het bieden van handelingsperspectief voor studenten en de ondersteuning bij de borging van financiële educatie in de zorgstructuur en curriculum binnen de onderwijsinstelling.

Beschrijving van de training

Het is een trainingstraject van meerdere dagdelen gericht op handelingsperspectief voor de leerling/student, docent en de coördinator financiële educatie om financiële educatie te borgen binnen de zorgstructuur en curriculum van de school. In overleg wordt de omvang van het traject vastgesteld.

  • Handelingsperspectief voor de financiële leefwereld van de jongeren van de school. Deze leefwereld doorgronden wij middels gesprekken met onze Young Reporters. Vanuit de problematieken vinden vervolgens verdiepende workshops plaats t.b.v. handelingsperspectief voor studenten onder begeleiding van onze professionals.
  • Het vaardig maken van docenten op het signaleren en anticiperen op de hulpvraag van de studenten door onze experts met interactieve workshops.
  • Het ondersteunen van de coördinator financiële educatie op het borgen van de thematiek en mogelijkheden van de dienstverlenende instanties, in de zorgstructuur en het curriculum van de onderwijsinstelling door onze curriculum experts.

De aanpak bestaat uit interviews, klassengesprekken, interactieve workshops en trainingen en adviesgesprekken voor studenten, docenten en de coördinator financiële educatie. De aanpak richt zich op het trainen van docenten, waarbij gebruik wordt gemaakt van de input uit de gesprekken (intake en interviews) met de leerlingen of studenten van de school. Dit is onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De mogelijkheden

Intake en interviews jongeren

Hoe zou het zijn om inzicht te krijgen in hoe studenten kijken naar geld, hiermee omgaan en wat ze hierbij nodig hebben? Om deze informatie op tafel te krijgen, houden onze Young Reporters interviews met leerlingen/studenten binnen de school en hebben we een intake op de school met de coördinator financiële educatie. Onze Young Reporters is een team van jongeren die zich inzetten voor andere jongeren in het onderwijs om hun stem te horen en te laten horen. Het gesprek aangaan tussen jongeren levert waardevolle input op voor de intake met de coördinator financiële educatie om de aanpak van de trainingen voor docenten en leerlingen/studenten verder te bepalen en om de zorgstructuur t.b.v. financiële educatie binnen de school in kaart te brengen. Dit is onlosmakelijk verbonden met de trainingen voor docenten.

Verdiepend klassengesprek studenten

Onze professionals zullen in een of meerdere klassengesprekken een verdieping maken op de behoefte (sparen, bijbaantje, bankzaken, schulden voorkomen) en vraagstukken (zorgverzekering, incasso, finfluencers, Klarna) of problematiek met de leerlingen/studenten. Met deze training on the job wordt voor de docent duidelijk hoe je hierin kunt handelen. De leerlingen/studenten krijgen de ruimte om hun mening en ervaring te delen, door verdiepende vragen omtrent geld en een persoonlijke oefening. Ook zal er stil gestaan worden bij de impact van geldzorgen en – problemen. In dit klassengesprek wordt gefocust op de student en zijn/haar eigen ideeën en gevoelens hierover.

Het doel van het klassengesprek is om de leerlingen/studenten AAN te zetten omtrent dit thema en helder te krijgen wat er daadwerkelijk in hen omgaat als we het hebben over geld en om het geloof in eigen kunnen te vergroten en bewust en onbewust (financieel) gedrag te stimuleren. Hierdoor krijgt de docent, on the job, handelingsperspectief geboden. Na het klassengesprek(ken) volgt een terugkoppeling naar de coördinator financiële educatie voor de docenten, zodat zij goed op de hoogte zijn over de input en behoeften van de leerlingen/studenten.

Training en workshops docenten

Met de terugkoppeling als basis, vervolgt dan de docententraining(en). We staan stil bij de impact van armoede op jongeren: Wat doet het met ons als we geldzorgen en – problemen ervaren en hoe kan de docent het gesprek aan gaan hierover? De belevingswereld en situatie van hun leerlingen/studenten staat centraal. Daar bieden wij handelingsperspectief op voor de docenten. Daarbij leggen wij ook de relatie met de zorgstructuur voor financiële educatie binnen de school zodat zij naast het signaleren, ook weten hoe zij jongeren kunnen doorverwijzen naar de juiste instanties binnen en buiten de school. Ook maken we een vertaalslag naar het schoolcurriculum en hoe docenten effectieve financiële educatie kunnen verweven in zijn/haar bestaande vak.

Doorlopende leerlijn

Om te zorgen dat financiële educatie geborgd wordt kan de school kiezen voor activiteiten in elke klas en leerjaar in samenhang en binnen de bestaande structuur. Zodat afhankelijk van de leeftijd en het niveau van de leerling/student relevante onderwerpen aangeboden kunnen worden. Met de coördinator en docenten worden per niveau leerlijnen neergezet waarbij afhankelijk van de leerdoelen van de school een aantal uur per leerjaar wordt ingevuld met interne en/of externe leermiddelen. (Let op: de lesmaterialen zelf zijn geen subsidiabele onderdelen vanuit de regeling Financiële Educatie)

Adviesgesprek coördinator financiële educatie

Met de coördinator financiële educatie worden de ervaringen gedeeld vanuit de docententrainingen. Er wordt besproken hoe er ook preventief werk gemaakt kan worden van financiële educatie. Samen wordt bekeken hoe de thematiek en de dienstverlenende instanties, in de zorgstructuur voor financiële educatie en het curriculum van de school kan worden geborgd. Samen met onze curriculum experts wordt gekeken naar de mogelijkheden van gastlessen en lesmaterialen en hoe deze in het curriculum geborgd kunnen worden. (Let op: de gastlessen en lesmaterialen zelf zijn geen subsidiabele onderdelen vanuit de regeling Financiële Educatie)

Voor het klassengesprek geldt een groepsgrootte van maximaal 10 leerlingen of studenten, om echt de diepte in te kunnen gaan. Hierbij is altijd de docent aanwezig als training on the job. Voor de docententraining geldt een groepsgrootte van maximaal 15 docenten.

Leerdoelen

Na de trainingen hebben de docenten het volgende bereikt:

  1. Ze zijn bekend met de vaardigheden en doelen van financiële zelfredzaamheid en hebben beter inzicht gekregen in de belevingswereld en motivatie van jongeren.
  2. Ze hebben gewerkt aan een vernieuwend lesprogramma dat specifiek is voor de school, aansluit bij de onderwijsvisie en dat hen helpt om financiële educatie in bestaande vakken te integreren op niveau en leeftijd van de leerling/student.
  3. Ze hebben communicatieve vaardigheden ontwikkeld om lastige onderwerpen zoals, schulden en armoede op een veilige en tactvolle manier te bespreken met hun leerlingen/studenten.
  4. Ze kunnen financiële educatie toepassen in hun vaklessen, waarmee het breder gedragen en toegepast wordt.


Praktische informatie

Duur scholing

Meerdere dagdelen, in overleg (maatwerk mogelijk)

Max. aantal deelnemers

15 deelnemers

Beschikbaar vanaf

September 2023

Locatie

Schoollocatie

Leervorm/werkvorm

De aanpak bestaat uit interviews, klassengesprekken, interactieve workshops en trainingen en adviesgesprekken voor studenten/leerlingen, docenten en de coördinator financiële educatie.

Richtprijs

€1000 per dagdeel, inclusief voorbereiding en nazorg. Afhankelijk van de behoefte van de school, wordt met de school een maatwerkplan ontwikkeld.

Contactpersoon

Martijn Spekman


Over de aanbieder

Codename Future is een social enterprise die zich ruim 28 jaar inzet om jongeren voor te bereiden op hun actieve rol in de maatschappij en op werk. Met onze methodieken voor onder meer Burgerschap, met specifieke leerlijnen rondom financiële educatie, en onze begeleiding en training van docenten en studenten, zorgen wij voor impact voor jongeren.

Aanbieder

Codename future

Kosten

Betaald

Geschikt voor

Locatie

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.