geldlessen.nl

Docentenopleidingstraject met doorlopende leerlijn

In samenwerking met Diversion doorlopen docenten een opleidingstraject, waarin zij een doorlopende leerlijn ontwikkelen en worden opgeleid om financiële educatie te geven en te borgen in hun lessen.

Beschrijving van de training

Om écht werk te maken van financiële educatie en docenten in staat stellen hun leerlingen/studenten in ieder leerjaar financieel te onderwijzen biedt Diversion een op maat gemaakt opleidingstraject aan.

Tijdens het opleidingstraject oefenen docenten met vaardigheden, verdiepen ze zich in de thematiek en de belevingswereld van jongeren, en stellen ze een doorlopende leerlijn op voor het hun school rondom financiële educatie, die aansluit op de behoeften van de docenten en leerlingen/studenten.

Na het volgen van het opleidingstraject beschikken de docenten over de kennis en vaardigheden om financiële educatie aan hun leerlingen/studenten te geven en zijn ze in staat om met hun doorlopende leerlijn financiële educatie zélf binnen de school te borgen.

Het opleidingstraject is gestoeld op de 4 componenten van financiële educatie:

 • kennis en begrip van financiën
 • attitude (houding) ten opzichte van geld en geldzaken
 • geloof in eigen kunnen in geldzaken en bewust en onbewust financieel gedrag

Docenten krijgen tijdens het opleidingstraject inzicht in deze componenten door middel van kennisdeling en ontwikkelen vaardigheden om deze over te brengen op hun leerlingen/studenten. Binnen de doorlopende leerlijn die de docenten opstellen worden deze componenten verwerkt, op basis van de competenties en leerdoelen van het Nibud voor financiële redzaamheid van jongeren.

Onderdelen opleidingstraject

Het opleidingstraject wordt op maat gemaakt en is opgedeeld in 5 verschillende elementen. Deelnemende docenten werken aan de volgende onderdelen:

 1. Het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn rondom financiële educatie voor de school. Het doel is dat leerlingen/studenten straks in ieder leerjaar van hun opleiding werken aan passende competenties, die naadloos aansluiten op hun belevingswereld en behoeften. De doorlopende leerlijn legt de basis voor financiële educatie. Hierin wordt ook de lokale context van de school in meegenomen. Gezamenlijk gaan we kijken naar: in welk leerjaar moet er aandacht zijn voor welke competenties en leerdoelen? Op welke manier wordt er binnen het bestaande onderwijsaanbod op dit moment aandacht gegeven aan financiële educatie en hoe sluit dat aan op de competenties en leerdoelen? Waar zitten nog gaten? Hierin is er ook aandacht voor de leefwereld van de jongeren.
 2. Het voeren van een open gesprek over financiële problemen kan lastig zijn voor docenten. Tegelijkertijd is het belangrijk dat deze gesprekken wel gevoerd worden. Docenten leren vaardigheden aan om op een open en veilige wijze het gesprek met leerlingen/studenten te voeren over geldzaken, financiële problemen en schuldenproblematiek. Daarnaast ontvangen docenten meer achtergrondinformatie over jongeren en geldzaken, schuldenproblematiek en financiële problemen van jongeren en jongvolwassenen en thematiek die speelt onder jongeren op hun school.
 3. Docenten gaan aan de slag met het eigen maken van de competenties en leerdoelen voor financiële redzaamheid. Docenten worden uitgedaagd om deze actief te verbinden aan de leefwereld van jongeren. Waarbij ze ook gaan bekijken hoe ze de competenties en leerdoelen kunnen integreren in de dagelijkste praktijk van hun werk en binnen verschillende vakken. Hierbinnen is ook ruimte voor casuïstiek o.b.v. de behoefte van de docenten en leerlingen/studenten.
 4. Docenten werken aan hun bewustzijn over de sociaal emotionele gevolgen van leven in schulden en armoede – denk aan stress en schaamte.
 5. Omdat geldproblemen het dagelijks functioneren negatief beïnvloeden, drukken ze ook een stempel op de bredere ontwikkeling en studieprestaties van jongeren. Binnen het onderwijs kun je op verschillende momenten signalen van geldproblemen herkennen en hulp bieden. Docenten worden getraind in het herkennen van geldproblemen onder hun leerlingen/studenten in de klas.

Leerdoelen

Na het volgen van het opleidingstraject zijn de volgende resultaten behaald voor de deelnemende docenten:

 • Docenten hebben kennis van de competenties en leerdoelen voor financiële redzaamheid, en hebben kennis opgedaan over financiële zaken die relevant zijn voor hun leerlingen/studenten.
 • Docenten hebben gewerkt aan een doorlopende leerlijn die school-eigen is en hen kan ondersteunen bij het verwerken van het thema in bestaande vakken.
 • Docenten hebben gespreksvaardigheden aangeleerd om op een open en veilige wijze het gesprek met leerlingen/studenten te voeren over geldzaken, financiële problemen, armoede en schuldenproblematiek.
 • Docenten kunnen financiële educatie integreren in hun eigen lessen en op die manier borgen binnen de school.
 • Docenten hebben meer bewustwording over de effecten van armoede op het leven van mensen en het signaleren van financiële problemen onder hun leerlingen/studenten.


Praktische informatie

Duur scholing

4 dagdelen, het opleidingstraject is grotendeels maatwerk

Beschikbaar vanaf

1 november 2023

Locatie

In overleg

Richtprijs

Afhankelijk van het aantal deelnemers is de prijs €1.000 tot €2.000 per deelnemer (excl. btw)

Contactpersoon

Zander Evenberg

Over de aanbieder

Diversion heeft een brede expertise in het onderwijs op het gebied van financiële educatie. We ontwikkelen lesprogramma’s, begeleiden co-creatie trajecten in het onderwijs en trainen docenten om gevoelige thema’s waaronder schulden en armoede bespreekbaar te maken. Samen met het Nibud zetten we ons met MoneyWays al ruim 10 jaar in om financiële problemen bij jongeren te voorkomen. Onze peer educators maken elk jaar in meer dan 500 klassen in Nederland geld, schulden en armoede bespreekbaar.

Aanbieder

Diversion

Kosten

Betaald

Geschikt voor

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.