geldlessen.nl

Geld Maakt Gelukkig

Door gebruik te maken van actieve werkvormen en te focussen op de sociaal-emotionele kant van geld, zorgt ons lesprogramma ervoor dat leerlingen/studenten zelf gaan nadenken over hun geldzaken. Tijdens onze training leren wij docenten om zelf het Geld Maakt Gelukkig-lesprogramma van Aflatoun te geven. Hierdoor helpen docenten met Geld Maakt Gelukkig om jongeren handvatten te geven om zichzelf financieel weerbaar te maken.

Beschrijving van de training

Tijdens onze training leren docenten hoe zij het Geld Maakt Gelukkig-programma kunnen geven aan leerlingen/studenten op school. De leraren van het VO worden ook getraind in het Geld Maakt Gelukkig junior programma, een introductie pakket van 3 lessen voor klas 1 en 2 van het VO. We zorgen ervoor dat docenten worden getraind in onze actieve werkvormen en geven ze alle materialen mee die nodig zijn om het Geld Maakt Gelukkig-programma direct te kunnen gebruiken. Door deelname aan de training zijn de docenten in staat om de lessen te contextualiseren naar de situatie die van toepassing is op hun eigen leerlingen/studenten.

Wat is de focus van ons lesprogramma?

Het doel van het Geld Maakt Gelukkig-programma is het voorkomen van schulden en het voorbereiden van jongeren op de financiële verantwoordelijkheden die zij krijgen vanaf hun 18e. Het programma informeert hen over de financiële rechten en plichten die ze hebben wanneer ze volwassen worden. Daarnaast leren wij de leerlingen/studenten hoe schulden ontstaan, en waar ze terecht kunnen voor hulp als ze eenmaal schulden hebben.

Hoe we dit doen? Door de leerlingen/studenten zelf te laten nadenken over geldzaken! Naast het geven van informatie, reiken wij hen de handvatten aan die ze nodig hebben om zichzelf financieel weerbaar te maken. Financiële vaardigheden zijn namelijk echte skills die kunnen worden aangeleerd en verbeterd. Niet alle jongeren krijgen deze kennis en vaardigheden van huis uit mee. Dankzij het Geld Maakt Gelukkig programma proberen wij alle leerlingen/studenten financieel weerbaarder te maken en hen een financieel gezonde toekomst mee te geven.

We gaan het gesprek aan over de ervaringen van jongeren zelf. Lessen over geld moeten voor jongeren direct tastbaar en relevant zijn. Hoe gaan zij om met loon uit hun bijbaantje of zakgeld? Welke financiële verleidingen komen zij tegen? Wat is hun spaardoel? Hoe kijken zij aan tegen het maken van schulden? Gebruiken ze wel eens Afterpay?

Waaruit bestaat het Geld Maakt Gelukkig-programma?

Het Geld Maakt Gelukkig-programma is gebaseerd op Aflatouns gerenommeerde Aflateen+ lesprogramma dat in de afgelopen 6 jaar meer dan 16 miljoen jongeren heeft bereikt over de hele wereld.

Het Geld Maakt Gelukkig-programma bestaat uit  6 hoofdthema's en een eindtoets. De thema’s zijn Sparen & Uitgeven, Budgetteren & Plannen, Internetfraude, Alles over Schulden, Financiële rechten en plichten vanaf je 18e, en Financiële gevaren: gokverslaving, verzekeringen & boetes. Bij alle thema's maken we gebruik van actieve werkvormen waarin  leerlingen/studentenzelf nadenken over hun eigen geldzaken. Denk hierbij aan zelfontwikkelde spellen en quizzen, video's uit populaire tv-programma's, individuele en groepsopdrachten en gezamenlijke discussies. De leerlingen/studenten hebben allemaal een eigen werkboek waarin ze individuele opdrachten maken. Daarnaast gaan we naar aanleiding van de thema's en de activiteiten in gesprek met de leerlingen/studenten. Hierbij bespreken we de sociaalemotionele kant van geldzaken en vragen we naar de ervaringen van leerlingen/studenten. Het doel hiervan is om de lessen persoonlijk te maken waardoor lesstof beter beklijft en financiële vaardigheden effectiever worden aangeleerd. Voor meer informatie zie het lesplan.

Het Geld Maakt Gelukkig junior programma richt zich op kinderen van klas 1 en 2 van het VO. Dit biedt scholen de kans om al vroeg het onderwerp aan te kaarten bij kinderen, en continuïteit te geven in de leergang van de leerlingen/studenten. Dit lesprogramma bestaat uit 3 workshops en vormen een voorbereiding op het Geld Maakt Gelukkig lesprogramma vanaf klas 3. Tijdens de lessen behandelen we de thema’s Sparen & uitgeven, Budgetteren & plannen, en Internetfraude.

Waaruit bestaat de training?

De volledige training van Aflatoun voor het Geld Maakt Gelukkig programma bestaat uit drie dagdelen basistraining. Vervolgens volgen er twee dagdelen met een opfriscursus waarbij de stof nog een keer herhaald wordt en waarin er gereflecteerd kan worden op het verloop en de inhoud van de lessen. Per school is het mogelijk om een observatieles in te plannen. Deze les wordt door een Aflatoun-trainer gegeven en heeft als doel dat de docent ervaart hoe de les in de praktijk wordt uitgevoerd.

 • Dag 1
  Op de eerste dag gaan we praktisch aan de slag met de actieve leer- en werkvormen van Aflatoun. We oefenen met de lessen bij de thema's Sparen & Uitgeven en Internetcriminaliteit. Centraal staat aan de ene kant voldoende kennis verkrijgen over de thema's, en aan de andere kant het gesprek aangaan met de leerlingen/studenten.

 • Dag 2
  Tijdens deze dag oefenen we met de lessen bij de thema's Schulden en Boetes & Contracten. Daarnaast komt de digitale leeromgeving van Aflatoun aan bod en bespreken we hoe je deze kunt inzetten in de lessen.

 • Dag 3
  Op de derde dag oefenen we met de lessen bij het thema Financiële verantwoordelijkheden & rechten als je 18 wordt. We gaan in op alle praktische kennis die je moet hebben om deze les te kunnen uitvoeren. Voor leraren van het VO bespreken we hier ook hoe het Geld Maakt Gelukkig Junior programma aangeboden kan worden. Daarnaast nemen we nog een keer het volledige lesprogramma door.

 • Dag 4: Opfrisdag 1
  Tijdens de eerste opfrisdag is er ruimte om tussentijds de ervaringen van de lessen met elkaar te delen. We inventariseren de vragen die er bij de docenten zijn en we gaan er samen mee aan de slag. Na het geven van de eerste lessen oefenen we samen verder hoe je als docent het gesprek kunt aangaan over gevoelige onderwerpen wat betreft geldzaken. De datum voor deze dag wordt in overleg vastgesteld.

 • Dag 5: Opfrisdag 2
  Bij de tweede opfrisdag staat de evaluatie van het geven van de lessenserie centraal. Wat heeft de docent zelf nog nodig? En wat zijn de ervaringen van de leerlingen/studenten? Daarnaast gaan we onderzoeken hoe je als docent je eigen inbreng aan het lesprogramma kunt toevoegen en hoe je zelf actieve werkvormen kan gebruiken om lastige onderwerpen in lessen te bespreken.

 • Aanvullende 1-op-1 coaching
  Alle deelnemers van het trainingsprogramma krijgen gedurende de uitvoer van het programma de mogelijkheid om tweemaal een uur 1-op-1 coachingsessies met de trainer van Aflatoun aan te vragen. Op deze manier kunnen individuele vragen worden behandeld en krijgen de docenten extra begeleiding bij het voorbereiden van de lessen.

Praktische informatie

Duur scholing

5 dagdelen (3 trainingsdagen en 2 opfrisdagen), individuele coaching en een gastles op school (Let op: deze gastles is geen subsidiabele onderdeel vanuit de subsidieregeling Financiele Educatie

Max. aantal deelnemers

Maximaal 12 deelnemers

Beschikbaar vanaf

Januari 2024

Locatie

Schoollocatie (bij groepen met minder dan 6 deelnemers wordt er samen met andere deelnemers in overleg een locatie gezocht)

Leervorm/werkvorm

Tijdens deze training leren docenten hoe ze het Geld Maakt Gelukkig-lesprogramma voor financiële educatie zelf kunnen gebruiken op school. Wij leggen uit wat de financiële vraagstukken zijn waar jongeren mee worstelen en hoe een docent dergelijke problemen het beste kan benaderen. Daarnaast trainen we de docenten op de inhoud van het lesprogramma. Hierbij gebruiken we Aflatouns actieve werkvormen waardoor leerlingen/studenten zelf gaan nadenken over hun visie op geld. Tijdens de training ligt het accent op vaardigheden om het gesprek met leerlingen/studenten aan te gaan over geldzaken, een onderwerp dat bij veel jongeren gevoelig ligt.

Richtprijs

De richtprijs voor de volledige training is €1450 per persoon. Een definitieve prijs wordt op maat gemaakt. De prijs voor de training is inclusief toegang tot het volledige Geld Maakt Gelukkig-lesprogramma en -curriculum, de materialen zoals het werkboekje, digitale (huiswerk)omgeving met opdrachten, eindcertificaat, eindtoets en alle spellen, 2 online één-op-één coachingsessies en 1 gastles per school.

Contactpersoon

Anke Tjoelker

Over de aanbieder

Aflatoun is een internationale stichting die zich richt op sociaal en financieel onderwijs voor kinderen en jongeren, gefocust op de meest kwetsbare groepen in de samenleving. Aflatoun werkt samen met meer dan 300 partners verspreid over meer dan 100 landen om deze missie uit te voeren. In 2022 hebben we meer dan 33 miljoen kinderen en jongeren bereikt via nationale onderwijsprogramma's en onze partners.

In Nederland is Aflatoun actief met het aanbieden van Sociale en Financiële Educatie in het PO, VO en het MBO en hebben we afgelopen jaren duizenden kinderen bereikt. Door het geven van gastlessen kan Aflatoun (kwetsbare) jongeren bereiken om hen bewust te maken van de gevaren en de kansen van geld. Wij geloven erin dat kinderen en jongeren dankzij Sociale & Financiële Educatie financiële zelfredzaam kunnen worden. Dit helpt hen om financieel bewuste keuzes te maken en draagt bij aan het voorkomen van schulden en aan het doorbreken van de cirkel van armoede.

Aflatoun hecht grote waarde aan het geven van effectief financieel onderwijs. Daarom hebben wij een uitgebreid curriculum ontwikkeld van minstens 7 lessen in financiële educatie. Wij geloven erin dat financiële educatie pas resultaat heeft als het uitgebreid aan bod komt in het schoolcurriculum. Daarbij is het belangrijk dat de context van kinderen en jongeren centraal staat: financiële educatie moet gerelateerd zijn aan de ervaringen van de doelgroep zelf en financiële vaardigheden worden aangeleerd door jongeren actief te laten nadenken over geldzaken.

Aanbieder

Aflatoun

Kosten

Betaald

Geschikt voor

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.