geldlessen.nl

Leergang Financiële educatie voor vo en mbo

Hoe integreer je financiële educatie binnen je bestaande onderwijs en ontwerp je hier materiaal voor? Als lerarenopleider is de Hogeschool van Amsterdam (HvA) dé expert in het opleiden en professionaliseren van docenten en kunnen ze jou en je school hierbij helpen. In deze leergang koppelen ze de meest recente wetenschappelijke inzichten aan jouw dagelijkse onderwijspraktijk.

Beschrijving van de training

In de leergang Financiële Educatie ondersteunen ze docenten(teams) bij de implementatie van financiële educatie in het curriculum. In deze leergang staat curriculumontwikkeling en de didactiek van financiële educatie centraal. Je leert hoe je ervoor kunt zorgen dat studenten en leerlingen beschikken over de juiste kennis, vaardigheden, houding en geloof in eigen kunnen om weloverwogen financiële beslissingen te nemen. Tijdens de leergang worden de ontwerpprincipes die nodig zijn om evidence-informed lesmateriaal te ontwikkelen dat effectief bijdraagt aan de financiële geletterdheid van de studenten en leerlingen verkend. Daarnaast bieden ze scholing en begeleiding om financiële educatie naadloos te integreren in het curriculum van de onderwijsinstelling en in de bestaande zorgstructuur. Deze training is sterk praktijkgericht en tegen het einde van het programma heb je een volledig ontwerp dat past bij de visie van de opleiding en de behoeften van de studenten en leerlingen.

Bij de HvA staat niet alleen de lesinhoud en didactiek centraal, maar ook het creëren van draagvlak en de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap.

Activiteiten

De begeleiding omvat de volgende activiteiten:

  1. Het formuleren van leerdoelen die aansluiten bij de onderwijsvisie en context van de school en de levensfase van de studenten en leerlingen.
  2. Het ontwerpen en implementeren van een samenhangende leerlijn voor financiële educatie.
  3. Het ontwikkelen van nieuwe lessen, activiteiten en lesmaterialen die zowel effectief als aantrekkelijk zijn voor de studenten en leerlingen.
  4. Het versterken van persoonlijk leiderschap en samenwerking bij het curriculumontwerp.

Gedurende het hele proces wordt je begeleid om ervoor te zorgen dat financiële educatie een waardevolle en geïntegreerde plek krijgt in het curriculum van de onderwijsinstelling.

Als waardevolle aanvulling vind een verrijkend dagdeel op de HvA plaats. Hier worden netwerkmogelijkheden en een hechte leergemeenschap gecreëerd. Het delen van best practices en het opbouwen van een community waarin docenten, slb’ers, mentoren en zorgcoördinatoren van verschillende scholen en richtingen van elkaar kunnen leren, staat centraal.

Leerdoelen

Na afronding van de leergang hebben de deelnemers:

  • De vaardigheden, kennis en attitudes ontwikkeld om effectief invulling te geven aan hun rol als docent/slb’er/ zorgcoördinator bij het bevorderen van financiële geletterdheid bij hun studenten.
  • Een persoonlijke visie ontwikkeld op financiële educatie.

Aanvullende informatie

De training wordt geleid door Aisa Amagir en wordt verzorgd door diverse trainers die zowel vanuit wetenschappelijk oogpunt als vanuit praktijkervaringen in het onderwijs denken en handelen. Door een persoonlijk intakegesprek voorafgaand aan de training wordt de professionaliseringsvraag van de deelnemers centraal gesteld, op basis waarvan de exacte inhoud van de training wordt bepaald. Vanwege de aanwezige expertise op het gebied van financiële educatie, is er veel ruimte voor een op maat gemaakt programma.

Praktische informatie

Duur scholing

De leergang bestaat uit 6 bijeenkomsten van ieder 3 uur bij de Hogeschool van Amsterdam of uit 3 bijeenkomsten van ieder 6 uur bij een incompany traject. Maatwerk is tevens mogelijk.

Max. aantal deelnemers

De groep bestaat uit 10 tot 12 deelnemers

Beschikbaar vanaf

Februari 2024

Locatie

De leergang wordt op de Hogeschool van Amsterdam aangeboden. In overleg bieden we de leergang ook incompany op school of binnen een schoolbestuur aan.

Leervorm/werkvorm

De training bestaat uit een combinatie van (evidence informed) theorie en praktijk. Er wordt met activerende werkvormen gewerkt waardoor de deelnemers direct het geleerde in de praktijk kunnen toepassen.

Richtprijs

Deze training heeft een richtprijs van €1.300 per deelnemer (HvA is vrijgesteld van btw). Afhankelijk van de wensen wordt er een offerte voor een incompany traject opgemaakt.

Contactpersoon

Aisa Amagir

Over de aanbieder

De Hogeschool van Amsterdam, faculteit Onderwijs en Opvoeding wil het beste uit kinderen en jongeren halen. Hoe zorg je voor het juiste klimaat voor hun ontwikkeling? Hoe draag je kennis en vaardigheden over zodat jonge mensen straks kunnen bouwen aan de wereld van morgen? Middels ons opleidingsaanbod en scholingsaanbod voor werkenden werkt de HvA aan het (verder) professionaliseren van het onderwijs en jeugddomein.

Naast onderwijs is onderzoek een primaire taak van de HvA. Het onderzoek aan de HvA is geworteld in de beroepspraktijk en draagt bij aan de continue verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en professionalisering van docenten. Het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding werkt o.l.v. van Aisa Amagir aan het bevorderen van de financiële geletterdheid van jongeren middels financiële educatie.

Aanbieder

Hogeschool van Amsterdam

Kosten

Betaald

Geschikt voor

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.