geldlessen.nl

Studenten en hun financiële regelzaken

‘Studenten en hun financiële regelzaken’ is een interactieve training. Er wordt ingezet op het vergroten van de kennis en vaardigheden van docenten met betrekking tot wat studenten tussen hun 15de en 21e jaar moeten regelen met overheids- en andere zakelijke organisaties. Deze regelzaken vereisen veel van de financiële en digitale vaardigheden van studenten. Door dit onderdeel te maken van het curriculum van bijvoorbeeld burgerschap krijgen studenten een belangrijke basis mee bij het leren functioneren als zelfstandig burger.

Beschrijving van de training

Loonheffing terugvragen als je een bijbaantje hebt. Studiefinanciering regelen? Zorgverzekering en zorgtoeslag regelen? Veel jongeren krijgen tussen hun 15de en 21e jaar te maken met dit soort zaken. Ze weten lang niet altijd hoe ze die moeten aanpakken. Ze hebben er te weinig kennis van en/of het ontbreekt hen aan de financiële, en digitale vaardigheden die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de digitale diensten van overheids- en andere zakelijke organisaties zoals banken en verzekeraars. Met als gevolg dat jongeren inkomsten mislopen of ze vroegtijdig in de schulden kunnen komen. E.e.a. speelt extra als er in de thuisomgeving geen vangnet is van ouders/opvoeders die hen kunnen ondersteunen.

Het onderwijs en docenten spelen een belangrijke rol in het vormen van studenten in hun financiële zelfstandigheid; ze stomen hen klaar op hun toekomst in de maatschappij. Door de kennis en vaardigheden van docenten te vergroten rondom de financiële en digitale regelzaken m.b.t de digitale overheid, kunnen zij studenten beter voorbereiden op het zelfstandig digitaal regelen van financiële overheidszaken.

We maken in deze training gebruik van de gratis online lesmethode 'Doe je digiding! Jongeren en de digitale overheid'. Deze methode bestaat uit 10 lesmodules waarin de belangrijkste financiële regelzaken aan de orde komen waarmee studenten in aanraking komen tussen hun 15e en 21e jaar. Doe je digiding! is bewezen effectief en biedt docenten de mogelijkheid om op een laagdrempelige en concrete manier aan de slag te gaan met financiële educatie in het curriculum. In Doe je digiding! wordt o.a. aandacht besteed aan:

  • kennis en begrip bij studenten van financiële regelzaken met de overheid, banken en verzekeraars
  • het bewust maken van de eigen attitude (houding) bij studenten ten opzichte van geld en geldzaken
  • het versterken van het geloof in eigen kunnen in geldzaken.

Daarnaast noemen we ook ‘Digidingen-desk. Informatiepunt voor jongeren’ mee in de training: op welk wijze kan deze website een plek krijgen binnen de school (binnen of buiten de lessen) om jongeren op een structurele basis te ondersteunen bij het regelen van hun financiële zaken.

In de training volgen we 3 stappen, aan de hand van theorie en interactieve werkvormen.

  • We bespreken wat jou als docent drijft om met studenten te werken aan het vergroten van hun financiële vaardigheden?
  • We bespreken hoe je binnen jouw vak aandacht kunt besteden aan het voorbereiden/ ondersteunen van studenten rondom financiële regelzaken met de digitale overheid?
  • We gaan na hoe je als docent binnen je onderwijs gebruik kunt maken van de onderwijsmethode Doe je digiding! om studenten voor te bereiden op het zelfstandig leren regelen van digitale overheidszaken. En hoe de website Digidingen-desk een plek kan krijgen binnen de school om studenten structureel te ondersteunen bij het regelen van hun financiële regelzaken.

Praktische informatie

Duur scholing

1 dagdeel

Max. aantal deelnemers

Maximaal 20 deelnemers

Beschikbaar vanaf

1 november 2023

Locatie

Op schoollocatie

Leervorm/werkvorm

Interactieve werkvormen in combinatie met theorie

Richtprijs

€500 (geen btw, Stichting Digisterker is niet btw-plichtig)

Contactpersoon

Marith Clignet

Over de aanbieder

Stichting Digisterker ontwikkelt sinds 2014 educatieve programma’s en dienstverleningsconcepten op het gebied van de digitale overheid, zowel voor jongeren als voor volwassenen. Doel van deze programma’s en dienstverleningsconcepten is om de digitale en financiële vaardigheden van jongeren en volwassenen te versterken. Stichting Digisterker doet dit in samenwerking met verschillende partners, zoals onderwijsorganisaties, bibliotheken, jongerenwerk en overheidsorganisaties.

Stichting Digisterker wil bijdragen aan een Nederlandse samenleving waaraan iedereen volwaardig kan deelnemen. Wij geloven dat kennis en begrip van de digitale informatiesamenleving én digitale en financiële competenties er toe bijdragen dat mensen van alle leeftijden mee kunnen doen, zélf en waar nodig met hulp van anderen.

Aanbieder

Stichting Digisterker

Kosten

Betaald

Geschikt voor

Locatie

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.