geldlessen.nl

Day for Change

Day for change biedt scholen een financieel educatieproject waarin wereldburgerschap, duurzaam ondernemerschap én omgaan met geld aan de orde komen. Tijdens het project starten leerlingen met een microkrediet van Day for Change een eigen duurzame onderneming. 

Leerdoelen 

  • Maakt leerlingen bewust van de waarde van geld, zowel in hun eigen leven als in het leven van anderen;
  • Leert leerlingen over microkrediet / microfinanciering;
  • Laat leerlingen zelf ervaren hoe het is om een duurzame onderneming op te zetten en te runnen;
  • Biedt leerlingen de kans competenties als creativiteit, initiatief en samenwerken te laten zien en te ontwikkelen.

Het programma

  • Modulaire opgebouwde actie, die flexibel inzetbaar is;
  • Aansluiting bij kerndoelen en afzonderlijke vakken; vakoverstijgend;
  • Lesmateriaal ontwikkeld in samenwerking met scholen en SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling;
  • Handleiding voor de leerkracht/docent;
  • Werkbladen voor leerlingen;
  • Aanbod van verschillende gastlessen.

Kosten basisonderwijs

Voor deelname geldt een klein inschrijftarief van € 45,- per school en € 2,- per leerling voor het lesmateriaal. Je ontvangt van ons het microkrediet (€ 25,- per deelnemende klas), werkboeken voor de leerlingen en een handleiding voor de leerkrachten. We maken gezamenlijk een planning en bieden ondersteuning tijdens, voor en na de actie. Een preview van het lesmateriaal is beschikbaar op deze website.

Kosten voortgezet onderwijs

Voor deelname geldt een  inschrijftarief van € 80,- per school en € 2,- per leerling voor het lesmateriaal. Je ontvangt van ons het microkrediet (€ 5,- per deelnemende leerling), werkboeken voor de leerlingen en een handleiding voor docenten. We maken gezamenlijk een planning en bieden ondersteuning tijdens, voor en na de actie. Een preview van het lesmateriaal is beschikbaar op deze website.

Duur

De actie kan ieder moment van het jaar gestart worden en is flexibel. De verwachte tijdsinvestering bij deelname is minimaal drie dagen. Vaak wordt er voor gekozen om de actie over een wat langere periode te spreiden (1 tot 12 weken). 

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.