geldlessen.nl

Docentenles Achteraf Betalen

Steeds meer jongeren raken in financiële problemen door achteraf betalen. Wist je dat achteraf betalen door veel jongeren als een normaal betaalmiddel wordt gezien? En dat één op de vijf gebruikers te maken krijgt met boetes voor te laat betalen? Daarom heeft MoneyWays deze gratis docentenles ontwikkeld voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en leerjaar 1 en 2 van het mbo. In 50 minuten worden jongeren zich bewust van de risico’s en de sociaal-emotionele kant van geld lenen, achteraf betalen en het aangaan van schulden.

In deze themales gaan jongeren het gesprek aan over geld lenen en achteraf betalen. Met behulp van de docentenhandleiding en de PowerPoint Presentatie geef je deze les zelfstandig aan je klas in 50 minuten. Dit is wat het oplevert:

  • Jongeren hebben meer inzicht gekregen in de sociaal-emotionele kant van geld (uit)lenen 
  • Jongeren zijn zich meer bewust van de risico’s van achteraf betalen en het aangaan van schulden   
  • Jongeren zijn zich bewust van hoe verleidingen en groepsdruk een rol kunnen spelen in de aankopen die ze doen  
  • Jongeren weten waar zij terecht kunnen voor hulp bij geldvragen en -zorgen rondom achteraf betalen en lenen  
  • Docenten hebben meer inzicht in hoe de klas denkt over lenen, achteraf betalen en geldzaken  

Aan de hand van interactieve werkvormen ga je met de klas het gesprek aan over geld (uit)lenen en achteraf betalen. In de les staat de dialoog centraal. Dialoog is een gespreksmethode die gericht is op het met elkaar in gesprek gaan, het luisteren naar elkaar, en elkaar niet veroordelen of willen overtuigen. Het draait om het naar boven brengen van verschillende perspectieven, met wederzijds respect. De aanvullende docentenhandleiding biedt je alle handvatten om op een goede manier het gesprek aan te gaan over een gevoelig thema zoals geld.

Onderwerpen

Advies en hulp over geldzaken kunnen inschakelen; Betalingen uitvoeren; Financiële gevolgen en risico's; Lenen en leningen; Overzicht houden over inkomsten en uitgaven; Plannen en vooruit denken; Reclame en verleidingen; Verleidingen de baas blijven en achteraf betalen

Duur

50 minuten

Kosten

Gratis

Lespakket downloaden

Ga naar diversion.nl/service/docentenles-achteraf-betalen voor meer informatie

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.