geldlessen.nl

Doe je digiding! - (v)mbo

'Doe je digiding! Jongeren en de digitale overheid' is een gratis online lesprogramma voor bovenbouw vmbo en onderbouw mbo (15 tot 18 jaar). Het lesprogramma bestaat uit tien thema’s van twee lesuren die goed aansluiten op maatschappijleer en burgerschap.

De lessen

Binnen 'Doe je digiding!' wordt gebruik gemaakt van de aanpak van blended leren. De start van elke module is klassikaal. Daarna kunnen de leerlingen het materiaal gedeeltelijk zelfstandig doorlopen. Daarnaast vinden er op diverse momenten klassengesprekken plaats.

De tien modules zijn:

 • Overheid, burger en DigiD
 • Identiteit
 • Bijbaan
 • Studeren
 • Verkeer en vervoer
 • Zorgverzekering
 • Bank en geldzaken
 • Wonen
 • Digitale zorg
 • Ondernemen

Elk thema wordt breed ingestoken, bijv. in Bijbaan komt het zoeken en vinden van bijbanen passend bij je leeftijd aan de orde, evenals minimumsalarissen en de inhoud van een arbeidscontract. Uiteindelijk worden jongeren voorbereid op het leren omgaan met diensten van de digitale overheid waarmee ze in het dagelijks leven te maken krijgen. Bijvoorbeeld het terugvragen van loonheffing bij een bijbaan, het aanvragen van studiefinanciering, of het regelen van zorgtoeslag. 

Leerdoelen

Leerlingen zijn na het doorlopen van de lesmodules:

 1. beter op de hoogte van de wereld van de digitale overheid en van de financiële regelingen die er voor hen zijn;
 2. beter bekend met de woordenschat die gebruikt wordt bij digitale diensten van de overheid;
 3. beter in staat digitale informatievaardigheden en mediawijsheidcompetenties in te zetten die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de diensten van de digitale overheid.

Duur

10 thema's van ieder 2 uur. 

Kosten

Gratis

Onderwerpen

Zelf geld verdienen; Overzicht houden over inkomsten en uitgaven; Keuzes maken; Verleidingen de baas blijven; Prijzen en producten vergelijken; Omgaan met lenen; Verzekeren; Inschatten van financiële gevolgen en risico's; De waarde van geld kennen; Kennis hebben van financiële begrippen; Rechten en plichten als consument en werknemer kennen; Advies en hulp kunnen inschakelen; Gevolgen van identiteitsfraude

lesmateriaal bestellen

Je kunt het lesmateriaal gratis bestellen via doejedigiding.nl/bestellen.

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.