geldlessen.nl

Financiële gastles

Stichting FEEN (Financieel-Economische Educatie Nederland) biedt een gastles aan voor middelbare scholieren. De gastles gaat over de psychologie bij het nemen van financiële beslissingen. 

Het doel van de gastles is dat de leerlingen na afloop weten en onthouden dat je financiële beslissingen het beste beredeneerd kunt nemen en niet intuïtief. De gastles is gebaseerd op de op de onderzoeken van Daniel Kahneman, waar hij een Nobelprijs voor heeft gekregen.

Programma

Tijdens de gastles komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Beoordelen van risico's en rendementen
  • Financiële gevolgen en risico's
  • Keuzes maken
  • Plannen en vooruit denken
  • Reclame en verleidingen
  • Verleidingen de baas blijven

De les wordt gegeven met behulp van LessonUp. Het is een presentatie in combinatie met een quiz. Daarnaast is er ter voorbereiding een lesbrief.

Kosten

Gratis

Duur

45 minuten, de gastles kan langer indien daar tijd voor is.

Aanmelden

Aanmelden kan via de website van financiële-gastles.nl.

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.