geldlessen.nl

Geld & Geluk, lessenserie LessonUp

Geld, we hebben het allemaal nodig om boodschappen kunnen doen, spullen te kopen, te wonen etc.. Maar soms is het best lastig om er goed mee om te gaan, Ga je je geld sparen of ga je het uitgeven. En maakt geld gelukkig of zijn er ook andere dingen belangrijk. In deze les zetten we je leerlingen aan het denken over al deze zaken. De les bestaat uit video's, sleepvragen, open vragen en stellingen. De les wordt aangeboden vanuit het platform LessonUp. Met behulp van een pincode loggen ze in in de les en kunnen met hun telefoon of laptop deelnemen. Hierdoor zijn de leerlingen heel actief betrokken bij de les wat bijdraagt aan bewustwording en impact.

Duur 

3 lessen van 50 á 60 minuten

Kosten

Gratis, kan door een docent zelf worden gegeven. Eventueel kan de les door een jongeren expert van Kikid worden gegeven (hier zijn wel kosten aan verbonden). Als u hier interesse in heeft neem dan contact op met info@kikid.nl

De lessen

De lessen zijn te vinden op het LessonUp kanaal van Kikid
Bij iedere les zit een instructie voor de docent.

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.