geldlessen.nl

Geld maakt gelukkig

Het Geld Maakt Gelukkig-lesmateriaal bevat belangrijke thema’s rondom geldzaken, die de leerlingen helpen om zelf na te denken over hun geldzaken. Het doel van het Geld Maakt Gelukkig-programma is om jongeren financieel zelfredzaam te maken, het voorkomen van schulden en het voorbereiden van jongeren op de financiële verantwoordelijkheden die zij krijgen vanaf hun 18e. Het lesmateriaal is speciaal ontworpen om leerlingen vaardigheden en kennis te verschaffen voor financiële zelfredzaamheid zodat zij zich beter kunnen voorbereiden op financiële uitdagingen. Hierdoor kunnen zij een financieel gezonde toekomst tegemoet gaan!

Niet alle jongeren krijgen financiële kennis en vaardigheden van huis uit mee, maar deze kennis en vaardigheden kunnen worden aangeleerd en verbeterd! Met het ‘Geld Maakt Gelukkig’ programma proberen we leerlingen financieel weerbaar te maken en hen een financieel gezonde toekomst mee te geven. Om dat te bereiken maken we gebruik van actieve werkvormen, waarin we grote waarde hechten aan de ervaringen van jongeren zelf. Lessen over geld moeten voor jongeren tastbaar en relevant zijn. Hoe gaan zij om met loon uit hun bijbaantje of zakgeld? Welke financiële verleidingen komen zij tegen? Wat is hun spaardoel? Hoe kijken zij aan tegen het maken van schulden? Maken zij wel eens gebruik van achteraf betalen?

Opbouw van het programma

Aflatoun werkt met gastdocenten die het gesprek aangaan met jongeren door middel van actieve werkvormen zoals quizzen, videofragmenten, spellen, en dialogen. Ook maken de jongeren gebruik van het ‘Geld Maakt Gelukkig’ werkboek met individuele opdrachten.

Het programma bestaat uit 7 lessen waarin 6 thema’s worden behandeld: sparen en uitgeven, budgetteren en plannen, internetfraude, alles over schulden, financiële rechten en verantwoordelijkheden vanaf je 18e, en gokverslaving. We sluiten het programma af met een eindtoets gevolgd door de uitreiking van het certificaat ‘Financieel Fit’.

Duur

7 lessen van 45 minuten

Kosten

Betaald. Neem contact op met Aflatoun voor overleg over de kosten. In sommige gevallen zijn gemeenten of fondsen bereid om de kosten van het programma voor hun rekening te nemen. 

Contact

Neem voor meer informatie en het aanvragen van het programma 'Geld Maakt Gelukkig' contact op via nederland@aflatoun.org. In overleg bieden wij ook losse lessen op basis van een van onze thema’s aan. Op deze manier kunnen we aanbod op maat bieden.

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.