geldlessen.nl

Goed Geld app en oefenwebsite

De app 'Goed Geld' is specifiek ontwikkeld voor jongeren met een licht verstandelijke beperking, om hen te ondersteunen bij het budgetteren van hun inkomsten en uitgaven. De app is simpel en wijst zichzelf. Daarnaast bevat de app een muntenteller en een stoplicht met een 'Kan ik dit kopen functie'. Er is ook een bijbehorende website waarmee de app op het bord geprojecteerd kan worden zodat er klassikaal mee geoefend kan worden.

Het lesmateriaal 

De app is gratis te downloaden voor Android-besturingssystemen.

Onderwerpen

Administratie op orde brengen; Overzicht houden over inkomsten en uitgaven; Keuzes maken; Plannen met geld; Sparen; Kennis hebben van financiële begrippen en onderwerpen.

Duur

5 lesuren

Kosten

Gebruik van de app is gratis. 
Gebruik van de oefenwebsite is betaald. Hiervoor kan contact worden opgenomen met goedgeld@cedgroep.nl. 

Aanvragen

De app is gratis te downloaden in de google playstore.
Als docenten een inlogcode aanvraagen voor de website dan worden er 9 oefencasussen meegeleverd, waardoor de jongeren klassikaal kennismaken met de app. Kijk op www.goedgelddemo.nl voor meer informatie.

Goed Geld app en Schatbewaarder

Goed Geld is ook gekoppeld aan het programma schatbewaarder van Stras. Meer informatie hierover op www.schatbewaarder.eu

Aanbieder

CED-groep

Kosten

Betaald

Soort lesmateriaal

Onderwijsniveau

Nibud leerdoelen

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.