geldlessen.nl

Het Spaarlab - financiële zelfhulp groep voor studenten

Stichting Cash2Grow traint docenten, (ouderejaars) studenten, peer trainers, interne begeleiders of anderen in het coachen van Het Spaarlab. De methode is flexibel toe passen voor verschillende doelgroepen in diverse onderwijsinstellingen voor jongeren tussen de 16 en 26 jaar.

In Het Spaarlab duiken jongeren in hun relatie met geld, hun financiële overtuigingen en leren ze de belangrijkste vaardigheden om te sparen voor hun doelen. Ze gaan in een kleine groep (5-12 deelnemers) minimaal 10 weken samen hun persoonlijke relatie met geld verkennen. Door deze periode met elkaar te sparen voor een individueel doel en over geld te praten, leren ze basics in financiële vaardigheden, zoals sparen, budgetteren en plannen, en krijgen ze vat op de diepere psychologische en sociale dimensies van geld.

Uniek aan dit concept is dat je in een spaarkring niet alleen aan de slag gaat, maar samen met anderen en dat het niet alleen om het verkrijgen van theoretische inzichten gaat, maar dat de groep dit direct in de praktijk brengt. Het Spaarlab werkt vanuit de positieve psychologie: jongeren hebben geen probleem of zijn geen probleem, ze hebben alleen soms een extra kans nodig om het anders te doen. Het Spaarlab is daarmee geschikt toe te passen in het onderwijs (burgerschapslessen) maar ook erbuiten doelgericht voor kwetsbare jongeren met geldproblemen. Binnen Het Spaarlab motiveren de jongeren elkaar dan samen hun geldproblemen aan te pakken ipv dat ze individueel door docenten buiten lestijd daarmee begeleid gaan worden.

Het Spaarlab

Een bijeenkomst (minimaal 10 keer) van Het Spaarlab bestaat uit drie delen die in totaal rond de 1,5 uur duren. Eerst gaan de jongeren aan de slag om met onderlinge steun hun kasboek en budgeteerboek bij te houden. Daarna wordt op basis van de spaarkringmethode van Cash2Grow individueel gespaard en het spaarbedrag bijgehouden in specifieke boekhoudformulieren. Aan het eind kan er een onderwerp uit de ‘gereedschapkist’ van 10 verschillende lesmodules besproken worden. In de ‘gereedschapskist zitten onder andere modules over: Sparen, Geld en Tijd, Budgetteren kun je Leren, Wie ben ik?, Soorten Schuld, Geld en Geluk, en Volwassen en dan?. Per module worden verschillende opdrachten aangeboden waarvan de werkvormen sterk variëren: interactief spel, vlogs maken, debatten organiseren, elkaar interviewen, quiz oplossen, geldtype test maken, zelfreflectie aanwakkeren. Het Spaarlab is in samenwerking met Cash2Grow flexibel aan te passen aan de samenstelling van de groep, de context van de lesomgeving en beschikbare ruimte en tijd.

Duur

Flexibel toe te passen (basis gaat uit van minimaal 10 bijeenkomsten á 1,5 uur), met mogelijkheid tot uitbreiding.

Kosten

Betaald, afhankelijk van afname

Onderwerpen

Administratie op orde brengen; Budgetteren; De waarde van geld; Financiële gevolgen en risico's; Kennis van financiële begrippen en onderwerpen; Keuzes maken; Overzicht houden over inkomsten en uitgaven; Plannen en vooruit denken; Sparen; Verleidingen de baas blijven

Aanvragen voorstelling

Vraag Het Spaarlab aan via hetspaarlab@cash2grow.nl

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.