geldlessen.nl

MoneyWays Lesmateriaal

MoneyWays ontwikkelde een serie opdrachten waarmee studenten worden uitgedaagd om de verschillende thema’s die te maken hebben met omgaan met geld verder uit te diepen. De opdrachten richten zich op het vergroten van de financiële kennis van de leerlingen en geven ze meer inzicht in hun eigen financiële gedrag en de consequenties daarvan.

De lessen

De lessen omvatten diverse thema's rondom omgaan met geld. Elk thema bevat verschillende opdrachten en elke opdracht heeft drie varianten (aangegeven door €, €€, €€€). De varianten verschillen in insteek, waarbij rekening is gehouden met verschillen in de financiële ontwikkeling van jongeren. Bij elke opdracht zit een docentenhandleiding.

Er zijn opdrachten over de volgende thema's:

  • aankopen en verleidingen
  • betaalmiddelen
  • inkomsten
  • jouw geldzaken
  • leningen en schulden
  • prijzen en producten vergelijken
  • sparen
  • verzekeren
  • zelfstandig worden.

Onderwerpen

Zelf geld verdienen; Inschatten van de financiële gevolgen en risico's van gebeurtenissen en situaties; Overzicht houden over inkomsten en uitgaven; De waarde van geld kennen; Keuzes maken; Kennis hebben van financiële begrippen en onderwerpen; Verleidingen de baas blijven; Prijzen en producten vergelijken; Plannen met geld; Sparen; Omgaan met lenen; Verzekeren.

Kosten

Gratis

Duur

1 lesuur per opdracht

Bestellen leermiddel

Via de website www.moneyways.nl kunnen de opdrachten en de docentenhandleiding gedownload worden. 

Gastlessen Moneyways

Moneyways geeft ook gastlessen met peer educators. Kijk op de website voor meer informatie www.moneyways.nl.

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.