geldlessen.nl

MoneyWays

In MoneyWays gaan jonge rolmodellen (tussen de 18-27 jaar), zogeheten peer educators, in drie gastlessen (fysiek of digitaal) het gesprek over geld aan met de klas. Door over hun eigen ervaringen en financiële uitdagingen te vertellen kunnen ze op laagdrempelige wijze het gesprek aangaan met jongeren en gevoelige onderwerpen aansnijden. Onderwerpen als schulden, opgroeien in armoede, schaamte, verleidingen en groepsdruk worden hierdoor bespreekbaar gemaakt. Zo maakt MoneyWays geldzaken en financiële problematiek bespreekbaar in de klas en vergroot zij het financieel bewustzijn en de financiële redzaamheid van jongeren.

Peer educatie

MoneyWays zet vol in op peer education. Ze leiden betrokken jongeren op tot rolmodellen die maatschappelijke thema's bespreekbaar maken bij andere jongeren. Door hun leeftijd en vergelijkbare interesses slaan ze een brug tussen de leefwereld van jongeren en de inhoud van de les.

Programma

Moneyways bestaat uit 3 gastlessen van 45-60 minuten. 

  • In les 1 leren de peer educators de klas kennen; wat weten ze al en waar worstelen ze mee als het om geld gaat? Bovendien volgen er een aantal opdrachten, zoals het maken van een begroting, die de financiële kennis van de jongeren vergroot, en hen inzicht in hun eigen inkomsten en uitgaven geeft.
  • In les 2 wordt ingezoomd op de sociaal-emotionele kant van geld en worden de jongeren aangemoedigd om vrijuit na te denken over hun financiële struikelblokken.
  • In les 3 bereiden de ze zich voor op hun financiële toekomst. De peer educators bespreken deze thema's via talloze originele werkvormen, zoals de "Praat-Geld-Met-Me-Challenge" en de "Doekoe-Dilemma's".

Onderwerpen

Administratie op orde brengen; Advies en hulp over geldzaken kunnen inschakelen; Belastingen; Betalingen uitvoeren; Budgetteren; Beoordelen van risico's en rendementen; De waarde van geld; Geld verdienen; Financiële gevolgen en risico's; Kennis van financiële begrippen en onderwerpen; Keuzes maken; Lenen en leningen; Overzicht houden over inkomsten en uitgaven; Plannen en vooruit denken; Prijzen en producten vergelijken; Rechten en plichten als consument en werknemer kennen; Reclame en verleidingen; Sparen; Verleidingen de baas blijven; Verzekeren; De sociaal-emotionele kant van geld bespreken.

Duur

3 gastlessen van 45-60 minuten

Kosten

Gratis

Aanvragen

Neem voor meer informatie contact op via www.moneyways.nl

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.