geldlessen.nl

Nu voor later

De les ‘nu voor later’ is gemaakt om studenten na te laten denken over hun financiële toekomst. Wat kun je nu al doen, om ook later prettig te leven? Je kunt als MBO-docent deze les zelf geven, maar het is ook mogelijk om de les te laten geven door een gastdocent uit de pensioensector. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

De les

Deze online les bestaat uit diverse klassikale en individuele onderdelen waarbij studenten aan de hand van hun eigen situatie vragen beantwoorden. De opdrachten worden gedaan op tablet of laptop. Aan de hand van een unieke code loggen uw studenten in, en maken zij de opdrachten die bij hen passen. 

Onderwerpen

Zelf geld verdienen; Overzicht houden over inkomsten en uitgaven; Keuzes maken; Pensioen; Rechten en plichten als werknemer kennen

Duur 

50 minuten

Kosten

Gratis

Benodigdheden

Digibord of groot scherm, computer met internetverbinding, voor iedere student een laptop of tablet met internetverbinding.

Gastles aanvragen of handleiding downloaden

Op www.nuvoorlater.nu kunt u een gratis gastles aanvragen, of u download hier de docentenhandleiding en geeft de lesmodule zelf.

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.