geldlessen.nl

Omgaan met geld - LessonUp

Met de handige tool Lessonup geef je in een handomdraai een interactieve les, waarin je samen met jouw leerlingen aan de slag gaat met diverse thema's rondom geldzaken. Leerlingen geven hun mening en beantwoorden quizvragen via hun smartphone of laptop.

Op het Lessonup kanaal van Wijzer in geldzaken vind je diverse lessen over leren omgaan met geld. De lessen zijn in eerste instantie bedoeld voor de onderbouw van het vmbo, maar ook te gebruiken in de onderbouw van havo en vwo. De interactieve lessen worden aangeboden via LessonUp, en programma om interactieve en motiverende lessen te ontwikkelen en te geven. 

Kosten

Gratis

Duur

50 minuten per les

Het Lessonupkanaal van Wijzer in geldzaken

Bekijk het Lessonup kanaal van Wijzer in geldzaken. Je vind hier bij iedere les ook een handleiding. 

Direct naar de lessen

Je kunt de lessen ook direct vanuit deze website bekijken via onderstaande buttons. 

1. Reclame en verleidingen:

Deze basisles gaat over reclame, verleidingen en groepsdruk. Verschillende aspecten van sparen en lenen komen aan bod. Leerlingen worden uitgedaagd om na te denken over de vraag of zij door vrienden, ouders of reclame worden verleid om iets te kopen of te doen, en ook of zij reclame al dan niet vervelend vinden. Tenslotte wordt het ‘erbij horen’ bevraagd.

Download hier de handleiding: Inkomsten en uitgaven

2. Inkomsten en uitgaven:

Deze basisles gaat over hoeveel geld leerlingen te besteden hebben en waar zij dat aan uitgeven. Hoofddoel van de les is dat leerlingen een overzicht van inkomsten en uitgaven maken. Het hebben van overzicht over de eigen financiële situatie is één van de belangrijkste financiële competenties en een basisvoorwaarde voor verantwoord financieel gedrag.

Download hier de handleiding: Sparen en lenen

3. Geld verdienen:

Deze basisles gaat over zelf geld verdienen. Een meerderheid van leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs krijgt zakgeld, en soms komt daar kleedgeld bij. Op scholieren.nibud.nl/categorie/inkomsten staan verwijzingen naar de gemiddelde bedragen aan zakgeld en kleedgeld. Deze les gaat in op het hebben van een bijbaan en aan welke regels bijbaantjes voor jongeren gebonden zijn. Tenslotte worden enkele vragen gesteld over wat leerlingen later willen worden.

Download hier de handleiding: Reclame en verleidingen

4. Sparen en lenen:

Deze basisles gaat over (de verschillen tussen) sparen en lenen. Verschillende aspecten van sparen en lenen komen aan bod. Leerlingen worden uitgedaagd om na te denken over een spaardoel en krijgen tips over hoe zij dit doel kunnen bereiken. Ook wordt het geld lenen van en aan anderen bespreekbaar gemaakt. Op scholieren.nibud.nl vindt u interessante achtergrondinformatie over sparen en lenen.

Download hier de handleiding: Geld verdienen

5. Geldezels

Deze les gaat over geldezels. Even je pinpas uitlenen in ruil voor een paar honderd euro: makkelijk verdiend. Of toch niet? In deze les leer je wat een geldezel is, waarom het strafbaar is om als geldezel te werken en wat de gevolgen zijn als je gepakt wordt. En die zijn niet mis: je bankrekening wordt geblokkeerd, je krijgt een strafblad en je kunt een boete krijgen. Lees de docentenhandleiding voor uitgebreide toelichting bij de slides.

Download hier de docentenhandleiding geldezels.

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.