geldlessen.nl

Snel verdiend, Online Schulden en Schuldbewust

De PlusModules Snel Verdiend, Online Schulden en Schuldbewust van Codename Future maken jongeren bewust en leren hen omgaan met geld. Ze zijn ontwikkeld in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

De lessen

Plusmodule online schulden

De kant-en-klare interactieve lessen voor de docent bevinden zich in de online omgeving van codename future: de Teacher's Tool. Met behulp van stellingen, filmpjes en opdrachten gaan de jongeren het gesprek aan in de klas. Daarnaast zijn er (online) werkbladen beschikbaar voor verdere verwerking.

Snel Verdiend leert jongeren omgaan met geld en stimuleert hen om een financieel plan te maken. Online Schulden leert jongeren omgaan met geld en maakt hen bewust van hun online uitgaven en financiën. Met de PlusModule Schuldbewust leren jongeren de valkuilen en gevaren van schulden en hoe je van schulden af komt.

Onderwerpen

Administratie op orde brengen; Transacties uitvoeren; Zelf geld verdienen; Overzicht houden over inkomsten en uitgaven; Keuzes maken; Verleidingen de baas blijven; Prijzen en producten vergelijken; Plannen met geld; Sparen; Omgaan met lenen; Verzekeren; Inschatten van financiële gevolgen en risico's; Beoordele nvan risico's en rendementen; Waarde van geld kennen; Kennis hebben van financiële begrippen; Advies en hulp kunnen inschakelen.

Duur 

1 tot 6 lesuren

Kosten

Gratis

Lesmateriaal aanvragen 

Vraag de PlusModules aan via www.codenamefuture.nl of via info@codenamefuture.nl.

Online proefles

Voor de Geldlessenproeverij van de Week van het geld 2021 maakte Codename Future met de NVB een proefles van de module 'Snel Verdiend'. 

De proefles gaat over keuzes en gebeurtenissen die risico’s hebben op financieel gebied. Bijvoorbeeld een studieschuld, of je baan verliezen door corona? Hoe ga jij daar mee om? Heb jij een financieel plan? Na het doen van deze les kunnen studenten voorbeelden noemen van keuzes en gebeurtenissen in hun leven die invloed hebben op hun financiële situatie. Met deze proefles ga je in gesprek met de klas en beantwoord je aan de hand van situatieschetsen van andere jongeren een aantal vragen. 

Lees voor je aan de slag gaat met de proefles de docentenhandleiding.

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.