geldlessen.nl

Schatbewaarder

De module Schatbewaarder bestaat uit een handige toolkit (werkboeken, handleidingen) en individuele digitale werkvormen voor de doelgroep VB. Daarnaast bestaat Schatbewaarder uit een “train de trainer” programma waarbij groepsleiders van Zorgorganisaties en docenten uit het Speciaal Onderwijs opgeleid worden om uiteindelijk zelf de training te gaan verzorgen.

Schatbewaarder is ontwikkeld in samenwerking met Centrum Educatieve Dienst en beantwoordt aan de door het CED opgestelde landelijke leerlijnen voor het VSO. Als zodanig direct inpasbaar (eventueel met hulp van CED) binnen het curiculum van uw school/zorgorganisatie.

Het lesmateriaal

Schatbewaarder richt zich op financiële zelfredzaamheid, en bestrijk minimaal 24 lessen van 1 uur.Het lesmateriaal omvat de volgende onderwerpen: 

  • Omgaan met munten en bankbiljetten
  • Prijsbewust boodschappen doen
  • Pinnen en contactloos betalen
  • De verleidingen van mobiel bellen, reclame en loterijen
  • Lenen of sparen?

De lessen worden gekenmerkt door: 

  • laagtalige werkvormen vanuit de werkmap. De werkbladen bestaan uit groepsgerichte opdrachten + per les een set herhalings- en verdiepingswerkbladen.
  • digitale werkvormen in de zin van PowerPoint, die als ondersteuning dienen van de groepsgerichte opdrachten aangevuld met filmpjes gekoppeld aan de thema's.
  • digitale individuele werkvormen, zoals sleepopdrachten, die op de website www.schatbewaarder.eu staan. Deze zijn vrij bereikbaar d.m.v. een gratis licentie. Deze werkvormen dienen als ondersteuning van het lespakket en zijn hieraan qua structuur verbonden

Duur

Afhankelijk van beschikbare tijd. Binnen zorginstellingen 12 lessen x 2 uur. Binnen VSO onderwijs 24 x 1 uur met vanuit herhaling van module-onderdelen mogelijkheden tot uitbreiding naar het gehele schooljaar.

Kosten

Het gebruik van de digitale opdrachten op de website is gratis, de leskisten zijn ter betaling verkrijgbaar.

Aanvragen 

www.schatbewaarder.info

Meer weten?

Lees de flyer voor meer informatie.

Toelichting

Schatbewaarder is één van de modules van Bijzondere Buurtgenoten, een serie zelfredzaamheidstrainingen van Stras voor mensen met een verstandelijke beperking.

Schatbewaarder 3.0 is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het ING Nederland Fonds

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.