geldlessen.nl

De wereld van DNB

Dit is een economieles over de kerntaken van DNB. Deze online les laat leerlingen op interactieve wijze ontdekken wat de kerntaken van DNB zijn en wat het belang daarvan is voor de welvaart in Nederland. Aan bod komen economische principes en begrippen zoals rente, inflatie, koopkracht en economische groei. De leerlingen kunnen de modules in zelfstandig (of in tweetallen) doorwerken. De docentenhandleiding biedt input om er klassikale bespreking aan te koppelen, al dan niet ter voorbereiding van een bezoek aan het bezoekerscentrum van DNB.

Duur

1 tot 4 lesuren

Kosten

Gratis

Onderwerpen

De waarde van geld kennen, Kennis hebben van financiële begrippen en onderwerpen

Aanvragen leermiddel

Het programma is online beschikbaar via de wereld van DNB

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.