geldlessen.nl

Doe je digiding! – praktijkonderwijs

In Doe je digiding! – praktijkonderwijs maken leerlingen kennis met de digitale overheid en leren ze hoe en waar ze hun digitale (overheids)zaken moeten regelen. De lessen zijn afgestemd op de belevingswereld en het cognitief- en taalniveau van praktijkonderwijs-leerlingen. Het lesmateriaal vormt een invulling voor burgerschapsonderwijs binnen het curriculum praktijkonderwijs.

De lessen

Doe je digiding! voor praktijkonderwijs bestaat uit vijf thema’s. Ieder thema wordt in twee lessen van 45 minuten behandeld. Iedere les bestaat uit een kant-en-klare digibord-presentatie, een docentenhandleiding en een werkblad voor de leerlingen.

1. De overheid & jij

In dit thema maken leerlingen kennis met de overheid. Ze leren wat de overheid is en wie er voor de overheid werkt. Ook leren ze wat je zelf kunt regelen bij de overheid en waar je moet zijn.

2. Bank & geldzaken

In dit thema leren leerlingen voor welke zaken je bij de bank terecht kan en voor welke zaken niet. Ze leren een begroting te maken van hun eigen inkomsten en uitgaven en maken kennis met online geldzaken en fraude.

3. Aan het werk

In dit thema leren leerlingen meer over werk en inkomen. Wat staat er in een arbeidscontract? Hoe ziet een loonstrook eruit? Welke regels zijn er vanuit de overheid om (jonge) werknemers te beschermen? En hoe kun je loonheffing terugvragen?

4. Zorgverzekering

In dit thema maken leerlingen kennis met de zorgverzekering. Ook leren ze meer over het op tijd betalen van je zorgpremie. Daarnaast leren leerlingen wanneer je recht hebt op zorgtoeslag, hoe je dit aanvraagt en hoe je wijzigingen doorgeeft.

5. Wonen

In dit thema krijgen leerlingen inzicht in de inkomsten en uitgaven die horen bij het huren van een woning. Ook leren ze meer over de rechten en plichten die je als huurder hebt en maken ze kennis met de inhoud van een huurcontract, het aanvragen van huurtoeslag en het regelen van je verzekeringen.

Leerdoelen

Leerlingen zijn na het doorlopen van de lesmodules:

  1. beter op de hoogte van de wereld van de digitale overheid en van de financiële regelingen die er voor hen zijn;
  2. beter bekend met de woordenschat die gebruikt wordt bij digitale diensten van de overheid;
  3. beter in staat digitale informatievaardigheden en mediawijsheidcompetenties in te zetten die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de diensten van de digitale overheid.

Duur

5 thema's van ieder 2 x 45 minuten. 

Kosten

Gratis

Onderwerpen

Overzicht houden over inkomsten en uitgaven; Keuzes maken; Verleidingen de baas blijven; Prijzen en producten vergelijken; Omgaan met lenen; Verzekeren; Inschatten van financiële gevolgen en risico's; De waarde van geld kennen; Kennis hebben van financiële begrippen; Rechten en plichten als consument en werknemer kennen; Advies en hulp kunnen inschakelen; Gevolgen van identiteitsfraude

lesmateriaal bestellen

Je kunt het lesmateriaal gratis bestellen via doejedigiding.nl/bestellen.

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.