geldlessen.nl

Mañana Gastles - Geldlessen

Isla Mañana – Aan de slag met je oude dag heeft als doel om via een gastles studenten op een speelse, laagdrempelige en interactieve manier basiskennis bij te brengen over pensioen. Zodat het onderwerp niet meer ‘eng’ en ingewikkeld lijkt als ze na het afronden van hun studie met de arbeidsvoorwaarde pensioen in aanraking komen.

De gastles

De gastles bestaat uit vier onderdelen: een aantal open vragen aan de klas om een indruk te krijgen van het beeld dat de leerlingen over pensioen hebben, een klassikale uitleg over pensioen aan de hand van een korte film, een interactieve opdracht en een kleine kennisquiz via Kahoot. De gastles wordt gegeven door een gastdocent die werkzaam is in de pensioensector. Bij het inplannen van de gastlessen streven we ernaar een match te maken tussen opleidingsrichting en een gastdocent die werkt bij de pensioenuitvoerder waar de studenten later waarschijnlijk pensioen bij gaan opbouwen.

Leerdoelen

  • De student leert in de eigen omgeving effecten van keuzes op gebied van werk, consumeren en budgetteren te herkennen, gebaseerd op eigen ervaringen en wensen.
  • De student is in staat om zich op de hoogte te stellen van de geldende arbeidsvoorwaarden en hier gebruik van te maken als de situatie hierom vraagt.
  • De student leert financiële gevolgen en risico’s van gebeurtenissen in het leven en andere situaties die kunnen voorkomen inschatten.
  • De student weet dat je zelf pensioen moet regelen als je als zelfstandige werkt.
  • De student leert overzicht houden van inkomsten en uitgaven. En is daardoor in staat om vooruit te blikken op het leven later en een realistische inschatting te maken van het benodigde inkomen in de toekomst.
  • De student leert in gesprek te gaan met anderen die mogelijk andere keuzes maken.

Duur

45-60 minuten, afhankelijk van de duur van een lesuur.

Aanvragen gastles

Vraag een gastles Manana aan of lees meer over de inhoud van de les en de lesbrief.

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.