geldlessen.nl

Geldbaas doeboekje

Voor de Week van het geld heeft Wijzer in geldzaken het ‘Hoe ben jij je GELD de BAAS?’ Doeboekje ontwikkeld. Al kleurend en puzzelend leren kinderen met het Doeboekje meer over onder andere reclame en infuencers, in-game aankopen en het bestaan van geldcriminelen. Het Doeboekje is onderdeel van het themapakket.

Met het gratis Doeboekje gaan leerlingen spelenderwijs met het thema van de Week van het geld 2024 aan de slag. In het Doeboekje komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Reclame & influencers
  • In-game aankopen
  • Geldcriminelen (zoals phishing, geldezels en whaling)
  • Bankzaken
  • Verzekeren
  • Sparen
  • De waarde van geld

Al puzzelend verdienen leerlingen punten. Lukt het jouw leerlingen om de status ‘geldbaas’ bij elkaar te puzzelen? Het Doeboekje kun je los inzetten of als verdieping van een financiële les. Een aantal opdrachten uit het Doeboekje sluiten aan op de kerndoelen van rekenen en taal.

Aanbieder

Wijzer in geldzaken

Kosten

Gratis

Soort lesmateriaal

Onderwijsniveau

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.