geldlessen.nl

Contact

Deze subsidieregeling financiële educatie voor vo-instellingen is aangeboden en uitgevoerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Voor vragen over de subsidie stuur je een email naar subsidieregelingSLIM@minszw.nl of bel Uitvoering Van Beleid: 070-3152111. 

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.