geldlessen.nl

Subsidieregeling financiële educatie

Om financiële educatie te bevorderen, stelde het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2023 ruim €8 miljoen beschikbaar voor het mbo en in 2024 €18,7 miljoen voor middelbare scholen. Scholen konden dit geld aanvragen via de Subsidieregeling Financiële educatie.

Subsidie voor geldlessen en financiële ondersteuning

Met de toegekende subsidie kunnen docenten worden opgeleid om financiële educatie te integreren in bestaande vakken en leerlingen/studenten te onderwijzen in financiële competenties. Bekijk hier het overzicht van scholing dat kan ingekocht worden. Daarnaast biedt de subsidie de scholen de mogelijkheid om medewerkers aan te nemen of vrij te stellen om financiële educatie structureel te implementeren binnen de onderwijsinstelling. Voortgezet onderwijsinstellingen kunnen een deel van het ontvangen subsidiebedrag gebruiken voor individuele persoonlijke financiële begeleiding aan leerlingen en het betrekken van ouders of verzorgers bij de financiële opvoeding van hun kinderen. Mbo-instellingen kunnen met een deel van de subsidie persoonlijke financiële begeleiding bieden voor studenten met geldzorgen.

De rol van Wijzer in geldzaken

Wijzer in geldzaken is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gevraagd om via Geldlessen.nl, de rol in te nemen van expertisepunt waar scholen terecht kunnen voor het actueel overzicht van scholing, informatie, advies en het delen van kennis over effectieve financiële educatie. Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën, waarin partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid en onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties hun krachten bundelen om mensen in Nederland voor te bereiden op het maken van financiële keuzes. 

De regeling als aanvulling op bestaande activiteiten

Op verschillende plaatsen in Nederland verstrekken gemeenten geld aan scholen voor gastlessen over geldzaken. Het ministerie juicht dit initiatief toe en roept gemeenten op hier vooral mee door te gaan. Gastlessen door ervaringsdeskundigen of experts zijn erg waardevol. Juist de combinatie van geld voor gastlessen en geld voor structureel aanbod in het reguliere schoolprogramma is bijzonder krachtig. Zo dragen zowel het Rijk als de gemeenten samen bij aan dat jongeren goed worden voorbereid op een financieel gezonde toekomst.

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.