geldlessen.nl

Subsidieregeling financiële educatie voor middelbare scholen

Wanneer jongeren 18 jaar worden, zijn ze voor de wet financieel zelfstandig. Bij de meeste jongeren verloopt dat goed, maar voor sommige jongeren is financieel zelfstandig worden een grote uitdaging. Niet iedereen leert thuis hoe ze met geld moeten omgaan. Uit recent onderzoek van de BKR blijkt dat 24.000 jongeren van 18-25 jaar kampen met één of meerdere betalingsproblemen. Het is daarom belangrijk dat ze al voor hun 18e leren hoe ze om moeten gaan met geldzaken. Steeds vaker bieden scholen daarom financiële educatie aan. Om dit verder te stimuleren stelt de Rijksoverheid €18,7 miljoen beschikbaar voor financiële educatie op middelbare scholen. 

De aanvraagperiode is gesloten.

Subsidie voor geldlessen en financiële ondersteuning

De subsidie biedt de mogelijkheid om financiële educatie op een structurele manier aan te pakken en te bestendigen in het voortgezet onderwijs. Scholen kunnen voor een langere periode (ruim 3 jaar) eenmalige financiële ondersteuning aanvragen. Daarmee kunnen zij bijvoorbeeld docenten een opleiding laten volgen om financiële educatie in de bestaande vakken aan te bieden, medewerkers aannemen of vrijstellen om te zorgen dat financiële educatie een structurele plek krijgt op school, of financiële begeleiding organiseren voor leerlingen met geldzorgen. Ook kan het geld gebruikt worden om de ouders of verzorgers te betrekken bij de financiële opvoeding van hun kinderen.

De subsidie aanvragen

Aanvragen is niet meer mogelijk. De aanvraagperiode was van 15 april t/m 10 mei 2024 via het subsidieportaal Uitvoering Van Beleid. Aanvraagcriteria en meer informatie over de regeling staat op de website van Uitvoering Van Beleid. Scholen waarvan de aanvraag is toegekend, ontvangen dit jaar het geld om in het nieuwe schooljaar aan de slag te gaan. Omdat de aanvraagperiode deels in de meivakantie valt, is de aanvraagprocedure zo eenvoudig mogelijk gemaakt. De subsidie is beschikbaar voor alle rijksbekostigde vo-instellingen in Europees en Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). 

De regeling als aanvulling op bestaande activiteiten

Op een aantal plaatsen in Nederland verstrekken gemeenten geld aan scholen voor gastlessen over geldzaken. Het ministerie juicht dit toe en roept gemeenten op hier vooral mee door te gaan. Gastlessen door bijvoorbeeld ervaringsdeskundigen of experts zijn erg waardevol. Juist de combinatie van geld voor gastlessen en geld voor structureel aanbod in het reguliere schoolprogramma is heel krachtig. Zo zorgen het Rijk en gemeenten er samen voor dat jongeren goed worden voorbereid op een financieel gezonde toekomst.

Meer informatie 

De subsidieregeling is een initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking met de ministeries van Financiën en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Meer informatie en veelgestelde vragen over de regeling komen binnenkort beschikbaar op de website van Uitvoering Van Beleid.

Voor vragen over de subsidie stuur je een email naar subsidieregelingSLIM@minszw.nl of bel Uitvoering Van Beleid: 070-3152111. 

Subsidieregeling voor het mbo

In 2023 is er een eerdere ronde geweest van de subsidieregeling voor mbo-instellingen. Ze konden tot met 16 oktober 2023 subsidie aanvragen voor geldlessen en ondersteuning op school. Scholen die de subsidie hebben gekregen kunnen gebruik maken van het scholingsaanbod.

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.