geldlessen.nl

Grip op je geld

Introductie
Studenten die geldzorgen hebben, hebben meer moeite hun opleiding met succes af te ronden. Rabobank Den Haag, ROC Mondriaan en spelontwikkelaar &ranj hebben samen een leerlijn en serious game ontwikkeld om studenten meer grip te laten krijgen op hun geldzaken. Een bijzondere combinatie van een uitgebreide leerlijn met een serious game. Hiermee worden kennis, inzicht én vaardigheden voor een financieel gezond leven ontwikkeld.

De leerlijn

De leerlijn is geïntegreerd in de algemene vakken Nederlands, rekenen en burgerschap. Elke week komen tijdens de leeractiviteiten vaste aspecten aan bod, namelijk:          

 • Het belang inzien; wat zijn de belangrijke aspecten bij financieel gedrag             
 • Weten hoe het werkt op gebied van financiële zaken
 • Hoe je vanuit vaardigheden zelf de regie kunt nemen
 • De motivatie om het eigen gedrag te veranderen

De bij de leerlijn horende serious game is een motiverende spelvorm waarin studenten:

 • Kunnen oefenen, de theorie in de praktijk te brengen in een veilige, leuke omgeving (learning by doing)
 • De samenhang en causale verbanden tussen de verschillende onderdelen kunnen ervaren
 • Gestimuleerd worden te reflecteren op hun eigen keuzes en gedrag
 • Een dialoog voeren over financieel gezond leven

Grip op je Geld is ontwikkeld voor studenten van de entreeopleiding in het mbo en ook geschikt voor mbo niveau 2 en het praktijkonderwijs. De inzet voor studenten in mbo-3 en mbo-4 vraagt mogelijk meer verdieping. De leerlijn is ook geschikt voor studenten met een andere moedertaal.

Over het materiaal

De leerlijn bestaat uit

 • Een leerlijn voor studenten
 • De leerlijn voor docenten
 • Een docentenhandleiding
 • Een interactieve game
 • Een cheat sheet om de game goed te kunnen spelen

Kosten

 Als spel en leerlijn geschikt zijn voor de doelgroep dan kunnen ze kosteloos ingezet worden. Kijk op www.gripopjegeld.net voor meer informatie en neem contact op met de partners van Grip op je Geld via ewahaaglanden@rocmondriaan.nl 

Duur

De leerlijn wordt in een periode van 8-10 weken geïntegreerd in de algemene vakken Nederlands, rekenen en burgerschap aangeboden.

Bestellen

Een sneak preview van de leerlijn is te vinden op  www.gripopjegeld.net

Wil je Grip op je Geld ook inzetten, neem dan contact op via ewahaaglanden@rocmondriaan.nl

Grip op je Geld is ontwikkeld door &Ranj serious games, Rabobank en ROC Mondriaan. Dit is een samenwerking in het kader van EWA Haaglanden.

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.