geldlessen.nl

Het Nationaal geldexamen

Goed kunnen omgaan met geld is niet alleen handig, maar noodzakelijk. Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. Daarom ontwikkelde Deloitte in samenwerking met Nibud en Uitgeverij Zwijsen het gratis lespakket het Nationaal Geldexamen. Speciaal voor kinderen in groep 7 en 8 van de basisschool en de laagste klassen in het voortgezet onderwijs.

Het Nationaal Geldexamen leert kinderen bewust met geld omgaan en bereidt ze voor op het voortgezet onderwijs. Er komt dan veel meer op hen af qua geld en verleidingen. Denk bijvoorbeeld aan de kantine, maar ook aan schooluitjes, kleedgeld en telefoons. Het lesprogramma wordt afgesloten met een examen en een gelddiploma.

Het lesmateriaal

Voor elke leerling is er een eigen werkboek. Na een klassikaal begin van de les werken leerlingen hierin zelfstandig verder. In de handleiding staan tips om de les mee te verrijken, achtergrondinformatie en een antwoordmodel. Aan het einde van de lessen doen de leerlingen het geldexamen, waarvoor ze een echt diploma kunnen verdienen. 

Het Nationaal Geldexamen bestaat uit vijf thema’s die allemaal met geld te maken hebben. Op een luchtige en aantrekkelijke manier leren de kinderen meer over de financiële wereld.   

  1. Weet wat er is. Kinderen leren o.a. over: belangrijke documenten, veilig betalen, spullen kopen, zelf geld verdienen en het bijhouden van inkomsten en uitgaven. 
  2. Weet wat je doet. Kinderen leren o.a. over: keuzes maken, geld uitgeven, het doel van reclame, prijzen vergelijken, waarom je wel/niet iets koopt.  
  3. Weet wat je kunt. Kinderen leren o.a. over: plannen maken over sparen, sparen voor iets wat duur is, lenen bij ouders of vrienden, lenen bij de bank, verzekeren.  
  4. Weet wat er gebeurt. Kinderen leren o.a. over: nadenken voordat je iets koopt, gratis spullen krijgen, merkproducten, rente voor sparen en/of lenen.  
  5. Weet genoeg. Kinderen leren o.a. over: de waarde van geld, wel of niet gelukkig worden van geld, schatten hoe duur iets is, bedragen samenstellen, de betaal- en spaarrekening.  

Duur

5 lessen van een uur

Kosten

Gratis

Bestellen

Het lespakket is gratis en bestaat uit: 30 werkboeken, 30 geldexamens, 30 diploma's en een docentenhandleiding. Bestellen kan hier.

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.