geldlessen.nl

Ik & Geld

De lessenserie Ik & Geld bestaat uit vijf interactieve lessen die los van elkaar kunnen worden ingezet. De lessen zijn geschikt voor leerjaar 2 en 3 van het voortgezet onderwijs. De thema’s van Ik & Geld sluiten aan bij de meest gebruikte lesmethodes. Waar de lesmethodes over het algemeen veel kennis en achtergronden bieden, maakt Ik & Geld op een activerende en aansprekende manier de vertaling naar de persoonlijke financiële situatie van de jongeren.

De lessen

De lessenserie is opgenomen in de Teacher’s Tool van Codename Future. Dit digitale platform vormt het hart van de lessen. Docenten kunnen hier inloggen en vinden hier de begeleidende digibordlessen. Leerlingen doen interactief mee aan de les door middel van hun smartphone (of tablet, pc) en gaan aan de slag met de lesstof met behulp van een (interactief) werkblad. Door middel van stellingen en quizzen kan de docent het gesprek in de klas aangaan. 

Er zijn vijf modules:

  • Mijn leefstijl
  • Mijn inkomsten
  • Mijn uitgaven
  • Mijn bank
  • Mijn mobieltje

Onderwerpen

Keuzes maken; Kennis hebben van financiële begrippen en onderwerpen; Rechten en plichten als consument en werknemer kennen; Verleidingen de baas blijven; Prijzen en producten vergelijken; Plannen met geld; Sparen; Omgaan met lenen; Verzekeren; Inschatten van de financiële gevolgen en risico's van gebeurtenissen en situaties; Transacties uitvoeren; Beoordelen van de risico's en rendementen van producten met financiële consequenties; Overzicht houden over inkomsten en uitgaven; De waarde van geld kennen

Duur

5 lessen van 50-60 minuten.

Kosten

Gratis

Bestellen leermiddel

Aanmelden op www.ikengeld.nl

Online proefles

Voor de Geldlessenproeverij van de Week van het geld 2021 maakte Codename Future met de NVB een proefles van 15 minuten.

De proefles gaat over twee vormen van fraude: phishing en geldezels. Heb jij er weleens mee te maken gehad? Wat heb je toen gedaan of wat kun je doen? Na afloop van deze les weten leerlingen wat phishing en geldezels zijn en kunnen ze deze vormen van fraude herkennen. De werkvorm is een gesprek in de klas en het beoordelen van een phishingmail.

Lees voor je aan de slag gaat met de proefles de docentenhandleiding.

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.