geldlessen.nl

Klasse!Kas

Met de Klasse!Kas leren kinderen op speelse wijze met geld omgaan. Met de Klasse!Kas heeft een klas eigen geld in beheer. Leerlingen kunnen dit bijvoorbeeld gebruiken om hun klas in te richten, materialen te kopen, acties te ondernemen en feestjes en uitstapjes te organiseren. Hierdoor oefenen en leren ze verantwoord om te gaan met geld zonder dat er sprake is van een verzwaring van het lesprogramma. Alle beslissingen worden gezamenlijk door de klas genomen.   

Kosten

€32,50 excl. verzendkosten. De Klasse!kas bestaat uit een geldkistje, handboekje geïntegreerd met kasboek en suggestiekaarten voor onderzoek op het terrein van financiële educatie.

Duur

Het gebruik van Klasse!Kas behoeft geen extra lestijd. 

Bestellen

Je kunt de Klasse!kas bestellen in de webshop van het bureau voor Levend Leren 
Het bijbehorende handboek is gratis te downloaden, hierin staat hoe Klasse!Kas gebruikt kan worden in de groep. 

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.