geldlessen.nl

Laat geen geld liggen

Veel studenten met een bijbaan of vakantiebaan weten niet dat ze misschien geld terug kunnen krijgen van de Belastingdienst. Daarom is het belangrijk om deze doelgroep zo vroeg mogelijk kennis te laten maken met alles rondom belastingen met betrekking tot werk.

De les 'Laat geen geld liggen' is gemaakt om mbo-studenten kennis te laten maken met het doen van aangifte inkomstenbelasting: hoe gaat dat in z'n werk? Op interactieve wijze leren zij belangrijke ins en outs, zodat ze geen geld meer laten liggen als ze een bijbaan of vakantiebaan hebben.

Het lesmateriaal is te vinden op www.belastingles.nl. Hier duikt u meteen in het lesmateriaal. Lees de docentenhandleiding goed voordat u aan de slag gaat. Het materiaal is geschikt voor een les van ongeveer 45 min. 

Duur

45-60 minuten

Kosten

Gratis

Gastles aanvragen 

Het is ook mogelijk een gastdocent van de Belastingdienst uit te nodigen om de les voor de klas te verzorgen. Vraag de gastles hier aan. Heb je vragen over deze les? Neem contact op met gastlessen@belastingdienst.nl.

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.