geldlessen.nl

Reclame Masters & Gratis geld bestaat niet

Lespakketten over media en commercie voor de groepen 4 t/m 6 van het basisonderwijs. Doel is kinderen die vaardigheden aan te leren die zij nodig hebben om de media en de commerciële omgeving beter te kunnen begrijpen en interpreteren, waardoor zij in staat zijn zich te ontwikkelen tot kritische en bewuste kinderconsumenten.

Duur

Gemiddeld 10 uur

Kosten

Gratis

Bestellen

Het lesmateriaal is een interactieve, kortlopende methode bestaande uit een docentenhandleiding, een leerlingenmap met informatiebladen en opdrachten (inclusief thuisopdrachten) en films. Je kunt het lesmateriaal gratis aanvragen via de website van Mediarakkers.

Stichting Media Rakkers organiseert daarnaast optionele workshops voor leerkrachten en ouderavonden. Voor meer informatie liesbeth.hop@mediarakkers.nl.

Aanbieder

Nationale Academie voor Media & MaatschappijStichting Media Rakkers

Kosten

Gratis

Soort lesmateriaal

Onderwijsniveau

Nibud leerdoelen

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.