geldlessen.nl

Smart met Geld - Geldlessen

De training Smart met Geld leert kwetsbare jongeren van 15 tot en met 18 jaar in het (praktijk)onderwijs verstandige financiële keuzes te maken en zelfstandig om te gaan met geld, zodat ze schulden weten te voorkomen. Deze praktijkgerichte training wordt gegeven door een cursusleider van MEE, samen met een leerkracht van de praktijkschool.

Programma

De jongeren leren vaardigheden zoals rekenen en het organiseren van de administratie. Ze krijgen daarbij inzicht in de balans tussen inkomsten en uitgaven. De training maakt hen bewust van het eigen financiële gedrag en de onderlinge beïnvloeding. Ook ontdekken ze de mogelijkheid om eigen keuzes te maken.

Tijdens de laatste module van de training lopen leerlingen met stagiaires van het jongerenwerk door de stad. Ze voeren dan een gezamenlijke opdracht uit, gericht op het uitgeven van geld, en oefenen zo het geleerde in de praktijk.

Train-de-trainer

Om de training duurzaam te waarborgen in de shcool worden er per school minimaal 2 docenten getraind om zelf de training Smart met Geld te geven. Een trainer van MEE leidt docenten van de praktijkschool op via het train-de-trainer-principe. De MEE-trainer bereidt de lessen samen met de docent voor en staat samen met de docent voor de klas. 

Onderwerpen

De waarde van geld; Geld verdienen; Financiële gevolgen en risico's; Kennis van financiële begrippen en onderwerpen; Keuzes maken; Lenen en leningen; Prijzen en producten vergelijken; Reclame en verleidingen; Sparen; Verleidingen de baas blijven

Duur

8 lessen van 50 minuten

Kosten

Op aanvraag bij regionale MEE-organisaties.

Aanvragen

Wil je de training Smart met Geld op jouw school gaan geven? Neem dan contact op met de MEE-organisatie in je buurt.

Meer informatie over de training vind je op de website van MEE NL
Op de website van Smart met geld vind je meer informatie over de inhoud van het programma: smartmetgeld.nl

Online proefles

Voor de Geldlessenproeverij van de Week van het geld 2021 maakte MEE een proefles van Smart met geld van 12 minuten.


Lees voor je aan de slag gaat met de proefles de docentenhandleiding.

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.