geldlessen.nl

Vijf digitale boekjes voor jongeren

Het Nibud lanceert een set van 5 (digitale) boekjes voor jongeren over de belangrijkste aspecten van je financiële leven.

Het eerste deel biedt een algemene inleiding van de begrippen die nodig zijn om financiële beslissingen te nemen gedurende de levensloop. Deel 2 tot en met 5 gaan op een aansprekende en verhalende wijze vier belangrijke beslissingen met financiële gevolgen in het leven van iedereen.

Elk deel is beschreven aan de hand van de fundamentele economische concepten die ten grondslag liggen aan deze beslissingen. De theorie van alle delen is handig en aansprekend verweven in verhalen van mensen die staan voor een financiële beslissing, of terugkijken op de beslissing die ze hebben genomen. Zulke verhalen maken het onderwerp herkenbaar en begrijpelijk. 

De boekjes zijn ontstaan in het internationaal project ANGLE, een Erasmus+ programma. ANGLE’s belangrijkste doelgroep zijn universitair studenten tijdens de eerste jaren van hun studie. In het project ligt bij de werkvormen sterk de nadruk op co-creatie met de studenten. De verhalen en de voorbeelden uit de boekjes kunnen daarnaast de lessen van docenten in het voortgezet en middelbaar onderwijs verrijken.

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.