geldlessen.nl

Scholingsaanbod financiële educatie

Ben je op zoek naar scholing op het gebied van financiële educatie? Over hoe je financiële educatie integreerd in bestaande vakken? Of hoe je leerlingen of studenten kunt onderwijzen in financiële kennis, vaardigheden en competenties? Bekijk hiervoor het scholingsaanbod. Deze voldoen allen aan de voorwaarden die de subsidieregeling financiële educatie aan de scholing stelt. De meeste trainingen kunnen op maat worden aangeboden. Neem hiervoor contact op met de aanbieder.

Hulp bij financiële educatie in je lessen

Het gratis toegankelijk Programma Financiële educatie helpt je om financiële vaardigheden in je lessen aan bod te laten komen. Via een online omgeving is de meest recente kennis van de belangrijkste thema’s beschikbaar, zoals heldere informatie over crypto’s of achteraf betalen. Hiermee kan je zelf toepassingen maken, specifiek voor het leerjaar en de aandachtsgebieden van je mbo-studenten. Het programma is in opdracht van Wijzer in geldzaken door het Nibud ontwikkeld.

Naar het Programma Financiële Educatie
Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.