geldlessen.nl

Geldlessen op het voortgezet onderwijs

Het lijkt allemaal zo makkelijk: een gratis telefoon bij je abonnement, muziek via Spotify en contactloos betalen in de winkel. Online kun je 24 uur per dag kopen waar je zin in hebt, digitale marketing wordt steeds slimmer ingezet en geld is voor veel jongeren hét middel om erbij te horen. De verleidingen zijn groot en jongeren krijgen al jong te maken met financiële keuzes.

Steeds meer jongeren hebben moeite om grip te houden op hun uitgaven en komen in financiële problemen. Daarom is het belangrijk dat ook op school aandacht wordt besteed aan financiële vaardigheden.

Middelbare scholen kunnen geld voor financiële educatie aanvragen

Middelbare scholen kunnen tussen 15 april t/m 10 mei 2024 subsidie aanvragen voor financiële educatie. De subsidie biedt de mogelijkheid om voor een langere periode (maximaal 3 jaar) financiële ondersteuning aan te vragen. Dit stelt hen in staat om:

  • docenten een opleiding te laten volgen om financiële educatie in bestaande vakken te integreren,
  • medewerkers aan te nemen of vrij te stellen om te zorgen dat financiële educatie een structurele plek krijgt op school,
  • financiële begeleiding te organiseren voor leerlingen met geldzorgen,
  • ouders of verzorgers te betrekken bij de financiële opvoeding van hun kinderen.

Lees meer over de subsidieregeling

Het belang van financiële educatie

Uit internationaal onderzoek blijkt dat 19% van de 15-jarigen in Nederland niet beschikt over basisvaardigheden voor financiële geletterdheid zoals het overzien van de consequenties van keuzes of plannen maken. Het internationale PISA-onderzoek toont bovendien aan dat jongeren die regelmatig met ouders over geldzaken praten beter scoren dan jongeren die dat niet doen. Ook blijkt uit dit onderzoek dat landen waarin financiële vaardigheden zijn opgenomen in het curriculum beter scoren. Reden genoeg om ook op school aandacht te besteden aan financiële vaardigheden.

Aan de slag met financiële vaardigheden

Kies in onze zoekmachine het lesmateriaal dat past bij jouw klas. Je kunt zoeken op trefwoord, filteren op onderwijsniveau, Nibud-leerdoel of type materiaal.

Zoekmachine lesmateriaal

In de zoekmachine vind je lesmateriaal, gastlessen en theatervoorstellingen van diverse aanbieders over omgaan met geld. Zoek op onderwijsniveau of trefwoord, of klik verder om meer filteropties te gebruiken.

Filter op onderwijsniveau:

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.