geldlessen.nl

Subsidieregeling financiële educatie voor mbo-scholen

Als jongeren 18 worden, zijn ze voor de wet zelfstandig. Daar komt veel bij kijken. Ze moeten een zorgverzekering afsluiten, komen mogelijk in aanmerking voor zorgtoeslag of huurtoeslag en kunnen studiefinanciering krijgen. Jongeren weten vaak niet wat ze moeten regelen, en niet alle ouders/verzorgers kunnen ze daarbij helpen. Een deel van hen loopt geld mis en kan daardoor financieel in de knel komen. Het is belangrijk dat jongeren goede financiële vaardigheden aanleren. Daar hoort ook voorlichting bij over de risico’s van bijvoorbeeld achteraf betalen, beleggen met crypto of (online) gokken. Daarnaast moeten ze weten welke hulp er is als het fout gaat. Daarom heeft de Rijksoverheid € 8 miljoen beschikbaar gesteld voor financiële educatie op mbo-scholen.

Er is gestart met mbo-scholen omdat relatief veel mbo-studenten financieel zelfstandig zijn en meer dan een kwart van de studenten te maken heeft met betaalachterstanden of schulden (onderzoek Nibud ’22). Mbo-instellingen konden tot met 16 oktober 2023 subsidie aanvragen voor geldlessen en ondersteuning op school. Bekijk het scholingsaanbod waarvoor de subsidie gebruikt kan worden.

Bekijk het scholingsaanbod

Meer informatie 

Deze subsidieregeling financiële educatie voor mbo-instellingen is aangeboden en uitgevoerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Meer informatie en alle details van de regeling vind je op de website van UVB.

Voor vragen over de subsidie kan je een e-mail sturen naar subsidieregelingSLIM@minszw.nl of bellen naar Uitvoering van Beleid: 070-3152111. 

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.