geldlessen.nl

Eurowijs

Eurowijs is gratis lesmateriaal voor alle groepen van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Door de duidelijke uitleg in de filmpjes en de aansprekende opmaak is het lesmateriaal ook uitermate geschikt voor leerlingen uit het speciaal onderwijs. 

De lessen voor basisonderwijs

Het doel van Eurowijs is om leerlingen kennis te laten maken met geld en met de euro. Niet alleen rekenen met geld maar juist ook de omgang met geld. Op leuke wijze leren de leerlingen over sparen of uitgeven, veilig pinnen en het verstandig omgaan met geld.

Door het aansprekende lesmateriaal en de afwisseling tussen filmpjes en opdrachten worden deze lessen door de kinderen enthousiast ontvangen.

De lessen voor vmbo

De lessen bestaan uit filmpjes en werkbladen. er zijn in totaal 9 verschillende werkbladen, waarin verschillende onderwerpen aan bod komen. De onderwerpen sluiten aan bij verschillende vakken, en kunnen per stuk besteld worden. 

Er zijn werkbladen over: de euro, betalen, rekenen met geld, jouw geld, geldtypetest, valuta, reclame, geschiedenis, veiligheid. 

De lessen voor speciaal onderwijs

Het Eurowijs lesmateriaal voor speciaal onderwijs is een keuze uit het lesmateriaal voor het basis-en middelbaar onderwijs. Maak je keuze aan de hand van het niveau van de leerlingen.

Duur

45-90 minuten per les. 

Kosten

Gratis

Aanvragen

Het Eurowijs lesmateriaal kan gratis worden aangevraagd. 
Ook kunt u bij Eurowijs een gastles aanvragen.

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.