geldlessen.nl

C(r)ash, omgaan met geld

C(r)ash, omgaan met geld is een lespakket dat jongeren leert om op een verantwoorde manier om te gaan met geld. Onderdeel van het programma is het bordspel Cash or C(r)ash. Tijdens dit spel leren leerlingen in spelvorm om verantwoorde financiële keuzes te maken, want: ‘geld kun je maar één keer uitgeven!’

Het lespakket

Tijdens de 6 groepsbijeenkomsten komen de volgende thema’s aan bod:

1. Introductie: doelen, afspraken en spelen van het bordspel
2. Inkomsten: verschillende vormen van geld, manieren om aan geld te komen
3. Uitgaven: noodzakelijke uitgaven, wenselijke uitgaven en spelen van het bordspel
4. Schulden: voorkomen van en hulp zoeken bij financiële problemen
5. Slim omgaan met geld: bepaling geldtype en spelen van het bordspel
6. Eigen financiële planning: het maken van een persoonlijke begroting

Na afronding van het programma ontvangen de jongeren een certificaat.

Duur

6 bijeenkomsten van 1,5 uur

Kosten

371 euro (incl. 6% btw)
Het materiaal van C(r)ash, omgaan met geld bestaat uit: het bordspel Cash or C(r)ash, een docentenhandleiding, werkboeken voor de leerlingen. 

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.